Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
       
BØKER      
    Fiskeri AKVAKULTUR Fritidsfiske Kystkultur Annet ( sjømat - fritidsbåt - friluftsliv - barn - krim - tegneserier )
Lydbøker        
    Biologi og miljø
Cd-rom   Biologi for akvakultur
    Genetikk og avlslære for akvakultur  UTSOLGT - opptrykk vurderes
Video   Fôringslære for akvakultur
    Fiskehelse og fiskesykdommer
Plansjer   Fish Vaccination - This book provides general information about disease prevention in fish by vaccination, as well as specific descriptions of the correct use of vaccines …
    Lobsters: Biology, Management, Aquaculture & Fisheries  
AquaLingua   Kystøkologi - den ressursrike norskekysten
    Fisk i ferskvann
Om forlaget   Vassdraghåndboka (ny revidert utgave) - med bakgrunnsstoff for settefiskprodusenter  
    Vann og vassdrag 1: Ressurser og problemer
Lenker   Vann og vassdrag 2: Økologi
    Vann og vassdrag 3: Kjemi, fysikk og miljø
Startsiden   Vann og vassdrag 4: Dyr og planter: Geografisk fordeling
  Sjømat - Råstoff, produksjon og anvendelse  
Juul forlag Konserveringsmetoder - og kjemiske reaksjoner ved tilberedning og lagring av mat
Blinken 16   Sentrale laksefisker (plansje)
1349 Rykkinn   Alger i farger - tang og tare langs norskekysten  
Tlf. 67 13 21 68   Marine mikroalger i farger - her får du en oversikt over sammensetningen av "groe" i sjøen  
post@juulforlag.no   Handbook of Microalgal Culture: Applied Phycology and Biotechnology    
www.juulforlag.no   Phytoplankton of norwegian coastal waters - den første samlede fremstillingen av "groe" i våre kystfarvann 
Organisasjonsnr:   Marine mikroorganismer i sand - om det biologiske mangfoldet i sandstrendene våre  
984676867 mva   Dyreliv i havet (med over 1200 fargefotos)
Bank kontonr.:   Våre Saltvannfisker - "Bibelen" til Muus og Dahlstrøm i ny revidert utgave    
5134.06.17162   Norges fisker - Saltvanns- og ferskvannsarter - oppslagsbok med generell informasjon og funfacts !
  Flo og fjære langs kysten av Norge og Svalbard - faglig og underholdende
BØKER Himmel og hav - boken tar for seg jordens historiske klima, og forklarer både naturlige og menneskelige endringer
  Vann - Reiser i vannets fortid og fremtid - vannressursenes betydning for vår forhistorie og våre fremtidsutsikter
Lydbøker Været og naturkreftene
  Uvær
Cd-rom Vilt, vakkert vær
  Værtegn i Norge - over 450 varsler og tegn fra hele landet
Video Folkelige værvarsler - UTSOLGT
  Værdagbok - boken for dine egne notater om vær, vind, temperatur og nedbør dag for dag
Plansjer
    Produksjon og teknologi
AquaLingua   Oppdrett av laksesmolt
    Vannkvalitet og smoltproduksjon 
Om forlaget   Frå rogn til matfisk (vhs-film)
  Fôringslære for akvakultur
Lenker   Teknologi for akvakultur
  Aquaculture Engineering - general aspects of engineering such as material technology, building design and construction, mechanical engineering, …
Startsiden   Oppdrettsteknologi. Vannkvalitet og vannbehandling i lukkede oppdrettsanlegg
    Håndbok for fisketrapper
Juul forlag   Kystnæringer 2 - Havbruk
Blinken 16 AquaLingua (fagtekster på engelsk, fransk og norsk) Om oppdrett av laksefisk, marine arter, skjell og kreps
1349 Rykkinn   AquaLingua CD-ROM (uttaleeksempler av fagtermer på engelsk, fransk og norsk fra boka AquaLingua)
Tlf. 67 13 21 68 Akvateknikk 1 - Vanntransport, vannbehandling UTSOLGT - opptrykk vurderes
post@juulforlag.no Akvateknikk 2 -  Overvåking, energianlegg, produksjonsplanlegging UTSOLGT - opptrykk vurderes
www.juulforlag.no Havromsteknologi - gjennomillustrert bok om teknologi innen havbruk, fiskeri skipsfart,  energiutv inning fra havet, krefters påvirkning på havkonstruksjoner …
Organisasjonsnr: Norsk Fiskaralamanakk 2013 - boken for alle havbruks fartøy førere  
984676867 mva   Båtmotoren din venn
Bank kontonr.:   Båt for alle - Vedlikehold, oppussing og reparasjoner  
5134.06.17162   Knop & stikk - en uunnværlig bok for deg som vil utforske mulighetene innen tauarbeid
    Knoper og stikk - lær hvordan du slår dem, trinnvis, med ekspertråd om hvilke knoper og stikk som skal slås når og hvorfor 
BØKER   Knuter - trinn for trinn - lær å knyte over 100 knuter med trinn for trinn-bilder som er enkle å følge
    Dykking - teknikker - utstyr
Lydbøker Innlandsfiske
  Innlandsfiske (vhs-film)
Cd-rom
  Økonomi og drift
Video   Økonomi og bedriftslære for akvakultur
    Havbruk: Akvakultur på norsk - om havbruksnæringens strukturelle utvikling og verdiskaping sett i sammenheng med ressursinnsats, reguleringsbetingelser 
Plansjer   Multilingual Dictionary of Fish and Fish Products
    Strandrett og offentleg styring av arealbruk
AquaLingua   Slaget om Lofoten - Olje eller verdenshav? - en analyse av den pågående arealkonflikten til havs  
    Forsinkelse i havn - boken analyserer reglene for risikofordeling (liggetidsreglene) ved reisebefraktning i lys av prinsipper for risikofordeling i generell 
Om forlaget   Motmakt og samfunnsbygger - historia om hvordan Norges Råfisklag gjennom 75 år har forvaltet råfiskloven , "fiskerenes grunnlov"  
    Norges fiskeri- og kysthistorie Bind (I -) V - Over den leiken ville han rå - Norsk havbruksnærings historie  
Lenker Go fishing! Engelsk for fiskere, havbrukere og fisketilvirkere
  Biter av Norge - smak av verden - jorda rundt med norsk fisk  
Startsiden Krakk - en økokrim med glimt i øyet fra norsk havbruksmiljø
 
Juul forlag Bonus!
Blinken 16   Pelle Plankton - barnebok om samspillet i sjøen
1349 Rykkinn   Norsk akvarie- og hagedamleksikon - en hobby å lære av  
Tlf. 67 13 21 68   For båt-kikkere:  
post@juulforlag.no   Illustrert norsk skipsliste Del 1. Handelsflåten - bilde og omtale av norske fartøy innen bulk, tank, offshore, slepebåter, fryseskip
www.juulforlag.no   Illustrert norsk skipsliste Del 2. Fiskeflåten - bilde og omtale av norske fartøy over 15 m innen havfiskeflåten, brønnbåter, ferje/passasjer-, marine-, los- og redningsfartøy
Organisasjonsnr:   Illustrert norsk skipsliste Del 3. Kystfiskeflåten - bilde og omtale av norske fiskefartøy under 15 m
984676867 mva   Pakketilbud 1: Alle tre bøkene for bare kr 1638. Du sparer over kr 200 i forhold til kjøpt enkeltvis.
Bank kontonr.:   Pakketilbud 2: Del 2+Del 3 (Hele fiskeflåten) kr 1098. Du sparer over kr 50 i forhold til kjøpt enkeltvis.
5134.06.17162    
    Det er underholdende og interessant å vite litt om fartøyene du seiler eller ser seile forbi.  
       
     
  Bestilles fra   Tips andre om denne fagbok oversikten  
  post@juulforlag.no  
    tlf 67 13 21 68  
    eller postadressen    
         
    Vi sender faktura med bøkene. Porto kommer i tillegg  
    Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.  
    Oppgi tittel, antall bøker, navn, adresse og eventuell e-postadresse   
     
27.10.2015       webmaster: post@juulforlag.no