Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
       
BØKER          
    Fiskeri Akvakultur FRITIDSFISKE Kystkultur Annet ( sjømat - fritidsbåt - friluftsliv - barn - krim - tegneserier )
Lydbøker          
  I sjøen Andre tema: Fritidsbåten      
Cd-rom I ferskvann   Navigasjon og sjømannskap      
    Matretter av fangsten     TradFiskeplassForside25mmbr72dpi.jpg
 
Video          
  I sjøen
Plansjer Tradisjonelle fiskeplasser og méd i Oslofjorden og Skagerrakkysten - over 2700 fiskeplasser omtalt og avmerket på sjøkart
  Norges beste fiskeplasser - "fiskeperler" i sjøen, fylke for fylke
AquaLingua Oslofjorden friluftsguide 1 - indre fjord - også med angivelse av aktuelle fiskeplasser fra båt og fra land
  Oslofjorden friluftsguide 2- ytre fjord øst - opplegg som for 1 men dekker strekningen fra Hvitsten i Vestby til svenkegrensen med Ytre Hvaler nasjonalpark
Om forlaget Oslofjorden friluftsguide 3 - ytre fjord vest - opplegg som for 1 men dekker strekningen fra Filtvedt til Helgeroa
 
Lenker Sportsfiske i Norden - fiskeguide til de nordiske landenes mest interessante arter og valg av utstyr og teknikker
  Sportsfiskeleksikon - over 3000 oppslag  og 1200 illustrasjoner, 656 sider
Startsiden Knop & stikk - en uunnværlig bok for deg som vil utforske mulighetene innen tauarbeid    
  Knoper og stikk - Kamping, klatring, fiske, seiling  
Juul forlag Knuter - trinn for trinn - lær å knyte over 100 knuter med trinn for trinn-bilder som er enkle å følge  
Blinken 16 Damms store bok om sportsfiske - UTSOLGT - her får du vite "alt" om sportsfisket historie, fiskens miljøer, spinn- og agnfiske, meitefiske, fluefiske, dorging, isfiske …
1349 Rykkinn
Tlf. 67 13 21 68 Sjøfiske - fritidsfiske langs norskekysten - om jakten på fisk og skalldyr med gar, line, ruse, teine, snøre og dykkerharpun 
post@juulforlag.no Småbåtsfiskeri - dvd-film -  masse gode fisketips som du kan bruke i ditt eget fiske. Se f.eks. den mest effektive fiskemetoden for stor makrell
www.juulforlag.no Båtfiske  - en praktisk guide - "Båtfiskernes bibel". Slik betegner mange denne opprinnelige danske suksesshåndboken 
Organisasjonsnr: Brukgummi.jpg
Fiskelykke - den beste og mest komplette fiskboken for barn og ungdom
984676867 mva Haspelfiske - boka for deg som driver med Norges mest populære sportsfiske, fiske med haspelstang
Bank kontonr.: Slukfiske og meitefiske - en inngående presentasjon av aktuelle teknikker, utstyr og fiskbare arter
5134.06.17162 Agnfiske i sjøen - boka som forener tradisjonelt norsk agnfiske med moderne utstyr og metoder
  Bruk gummi. Aktivt fiske med myke agn - det nyeste innen kunstagne til bruk både fra båt og fra land
BØKER Kystflue og sjøørret - dvd-film - fra en rekke fluefisketurer i Danmark
  Sjøørret - storverk om sjøørret og sjøørretfiske. Her finner du alt om sjøørretens historie og biologi
Lydbøker
  Sjøørret - et biologisk og kulturhistorisk portrett - kunnskap om sjøørreten og sportsfiske etter sjøørret i en populærvitenskapelig og kulturhistorisk formidling av fiskens biologi og fiskets utvikling
Cd-rom Sjøørretens hemmeligheter 2 - Kystfluefiske - dvd-film - handler om fluefiske fra kysten
  Sjøørretens hemmeligheter 3 - Haspel / vår - dvd-film bl.a. om bruk av blink og wobler, fiskestrategi, teknikk og utstyr
Video Sjøørretens hemmeligheter 4 - Flue / vår - dvd-film - bl.a. om fluevalg, fiskestrategi og fiskemønster
  Laks - Et lenge etterlengtet praktverk om laksen og laksefiskets utvikling
Plansjer Fang og spis - et utvalg vanlige arter i saltvann og ferskvann, hvordan de kan fiskes og hvordan de tilberedes for å kunne lage mat som smaker 
  Røking som hobby - fra spon til speking - boka for deg som vil gjøre noe mer ut av røkingen enn å røke fisk på verandaen.
AquaLingua   Båt til lyst - Om båt, sjø, fiske og livet i sin alminnelighet
    Gleden ved å ha båt - Odd Børretzen gir deg gode praktiske råd
Om forlaget Dyreliv i havet - over 1200 fargefotos av sjødyr langs kysten vår og ut i havet. Også som "kaffebord"-bok for de tusen hjem ved kysten - og dalstrøkene innafor
  Havets dyr og planter - omtale og tegning av over 700 arter langs kysten vår fra strandsonen og ned til 20 meters dyp
Lenker Fisker - felthåndbok med omtale og illustrasjoner av de 150 vanligste artene du treffer på i norske vassdrag og kystfarvann 
  Våre Saltvannfisker - "Bibelen" til Muus og Dahlstrøm i ny revidert utgave
Startsiden Norges fisker - Saltvanns- og ferskvannsarter - oppslagsbok for familen med generell informasjon og funfacts !
  Lokale fiskenavn - liste over lokale/regionale navn på våre fiskearter - bidra du også!
Juul forlag Sjøpattedyr - om hval og sel i norske farvann
Blinken 16   Fritidsfiske i sjøen - se faglitteraturen for yrkesfiskere
1349 Rykkinn   Dykking - teknikker - utstyr - med muligheter til  ultimate fiskeopplevelser og enkelt vedlikehold under vannlinja
Tlf. 67 13 21 68   Den store dykkeguiden - Dykkersteder langs kysten av Norge
post@juulforlag.no   Flo og fjære langs kysten av Norge og Svalbard - en omfattende men lettfattelig forklaring på hvorfor flo og fjære arter seg så forskjellig langs kysten vår
www.juulforlag.no   Været og naturkreftene - Her får du lære om atmosfæren, klimaet og årstider, hvordan ulike skyer dannes, vind og storm, tornadoer, orkaner og mye, mye mer. 
Organisasjonsnr:   Uvær - her forklares de fascinere mekanismene som ligger bak dannelsen og utviklingen av vind- og nedbørsfulle lavtrykk, og de aller voldsomste stormene
984676867 mva   Vilt, vakkert vær - En hyllest til værets gode sider! Siri Kalvig og venner; meteorologer, oseanografer og andre værentusiaster står bak denne boka
Bank kontonr.:   Folkelige værvarsler - 1900 gamle værtegn fra hele Norge finner du i denne enestående samlingen, mange basert på århundrers erfaringer, tro og overtro
5134.06.17162   Værdagbok - boken for dine egne notater om vær, vind, temperatur og nedbør dag for dag
    Felthåndboka -  jakt, fiske, båt, friluftsliv  UTSOLGT
BØKER   For båt-kikkere:
    Illustrert norsk skipsliste Del 1. Handelsflåten (bulk, tank, offshore, slepebåter, fryseskip)
Lydbøker   Illustrert norsk skipsliste Del 2. Fiskeflåten (over 15 m / havfiskeflåten), brønnbåter, ferje/passasjer, marin-, los- og redningsfartøy)
    Illustrert norsk skipsliste Del 3. Kystfiskeflåten
Cd-rom    
    Fisk I Ferskvann 75pixbr.tif
I ferskvann
Video Fisk i ferskvann - bilologi og miljø til fiskeartene i våre vann og vassdrag ('bibelen' om fiskeartene i norsk ferskvann)
  Fisker - felthåndbok med omtale og illustrasjoner av de 150 vanligste artene du treffer på i norske vassdrag og kystfarvann 
Plansjer Norges fisker - Saltvanns- og ferskvannsarter - oppslagsbok for familen med generell informasjon og funfacts !
  Lokale fiskenavn - liste over lokale/regionale navn på våre fiskearter - bidra du også!
AquaLingua Vann og vassdrag 1: Ressurser og problemer
  Vann og vassdrag 2: Økologi
Om forlaget Vann og vassdrag 3: Kjemi, fysikk og miljø
  Vann og vassdrag 4: Dyr og planter: Geografisk fordeling
Lenker Vassdragshandboka - bakgrunnsstoff for fritidsfiskere / elvepleiere
  Dyreliv i vann og vassdrag - UTSOLGT boka beskriver i tekst og bilder de fleste arter i den norske ferskvannsfaunaen  
Startsiden Insektlære for fluefiskere - UTSOLGT den mest omfattende insektboka for fluefiskere - tilpasset norske forhold med arter og beskrivelser. Med feltguide
  Håndbok for fisketrapper - konstruksjon, bygging og drift av fisketrapper
Juul forlag Sportsfiske i Norden - fiskeguide til de nordiske landenes mest interessante arter og valg av utstyr og teknikker
Blinken 16 Norges beste fiskeplasser - "fiskeperler" i vann og vassdrag, fylke for fylke
1349 Rykkinn Norges beste fisketurer - naturopplevelse med fiskestang og ørretfangst
Tlf. 67 13 21 68
post@juulforlag.no Fang og spis - et utvalg vanlige arter i ferskvann og saltvann, hvordan de kan fiskes og hvordan de tilberedes for å kunne lage mat som smaker 
www.juulforlag.no Oslo rundt langs vann og vassdrag - aktuelle turforslag og mange godbiter for sportsfiskere
Organisasjonsnr:
984676867 mva Fiske i Oslomarka - dagens muligheter og historisk utvikling
Bank kontonr.: Fiske i Østfold - gratis e-bok på nettet (pdf)  
5134.06.17162 Fiske i Hedmark - en uunnværlig og praktisk veiviser for deg som drømmer om eller planlegger fisktur i en av Hedmarks mange fiskeeldoradoer
  Fiskeguide for Hardangervidda - UTSOLGT med bl.a. oversiktskart over vidda og til alle vassdragene info om overnattingsteder
BØKER Nidelva og laksen - her får vi også historia om arbeid og samarbeid for å sikre folk gleden av et uforlignelig fiske ved å høste av et naturlig overskudd på en bærekraftig laksestamme
  Med fiskestonga i sekken - Sveinung Klyve har plukka ut 13 fisketurar han anbefaler lesaren å ta i områda Bergsdalsfjella og Stølsheimen, med tips om fiskemetodar, turruter, overnatting, kvar det er fint å ha med ungane og kvar ein får kjøpt fiskekort
Lydbøker Den fullendte sportfisker - dette er klassikerne The Complete Angler som kom ut for førte gang i 1653 (!)
  Norske fiskeeventyr - med engelske sportsfiskere gjennom Norge i gamle dager
Cd-rom Fiskelykke - jorda rundt med stang og kamera med Lars Lenth, Lars Nilssen og Bård Tufte Johansen
  Sportsfiskeleksikon - over 3000 oppslag  og 1200 illustrasjoner, 656 sider
Video Knop og stikk -  oversikt over forskjellige tautypers egenskaper og bruddstyrke. Boken viser også hvordan man takler og spleiser tau         
Om forlaget   
 
  Knoper og stikk - kamping, klatring, fiske, seiling  
Plansjer Damms store bok om sportsfiske - her får du vite "alt" om sportsfisket historie, fiskens miljøer, fluefiske, spinn- og agnfiske ….
  419LakseOgSjoorretelver.jpg
Fiskestrategier - her får du strategiske og taktiske råd som gir deg mer og større fisk
AquaLingua Derfor biter fisken - UTSOLGT om fiskeadferd og fiskestrategier
  Fiskelykke - den beste og mest komplette fiskboken for barn og ungdom
Om forlaget Fiske og jakt - norske folketradisjoner
  Slukfiske og meitefiske - en inngående presentasjon av aktuelle teknikker, utstyr og fiskbare arter
Lenker Fluefiskerens felthåndbok - dette handler kort og godt om fluefiske som funker, beskrevet av Lars Lenth og Lars Nilssen
 
Startsiden
 
Juul forlag Damms store bok om fluefiske - imitasjoner - her får du haugevis av flueimitasjoner, beskrivelse av metoder, verktøy og materialer til våt- og tørrfluer …
Blinken 16 Fluemønsterleksikon - Midlertidig utsolgt over 990 illustrerte artikler fra A til Å, 434 sider
1349 Rykkinn Fluebinderens Bibel - Ørretfluer steg for steg - UTSOLGT 50 effektive fluer til innlandsfiske, omtale av redskap og materiale
Tlf. 67 13 21 68
post@juulforlag.no Hvilken flue - 384 fiskefluer - UTSOLGT mønstre, konstruksjon, opprinnelse og brukbarhet 
www.juulforlag.no
 
Organisasjonsnr: Fluenerd - stappfull av fluer til ørret- og laksefiske, «The quickest way to a flyfisherman’s heart is through his fly.» 
984676867 mva Fluefiske etter laks - om moderne laksefluefiske, utstyr, kaste- og fisketeknikker, elvekunnskap og lakseelever, fiskehistorier …
Bank kontonr.: Fluehue - en samling tekster fra verden mest profilerte fluefiskeforfattere
5134.06.17162 Sex, død og fluefiske - enda en underfundig bok av fluefiskegale John Gierach - oversatt av Lars Lenth
  Den samme elva - en fluefiskeroman -  leses som en grundig gjennomgang av alt som skjer langs en norsk ørretelv i løpet av en sesong
BØKER Haspelfiske - boka for deg som driver med Norges mest populære sportsfiske, fiske med haspelstang
  Bruk gummi. Aktivt fiske med myke agn - det nyeste innen kunstagne til bruk både fra båt og fra land
Lydbøker Laksegalskap - en panegyrisk skildring av elvas konge
  Laks - UTSOLGT et lenge etterlengtet praktverk om laksen og laksefiskets utvikling
Cd-rom Laksefiskeskolen - dvd-film - følg deltagelsen på laksefiskeskolen i Stjørdalselva , bl.a. overhåndskast med tåhåndsstang og moderne speycast
  Storlaksens rike - dvd-film - uunnværlige tips, dramatiske lakserusninger, innblikk i historikk og lakseforvaltning samt vakre bilder
Video Atlantisk laks - det siste riket - dvd-film -  UTSOLGT fra Hvitehavskysten i sør over tundraen til Barenthavet i nord
  StorlaksensRike.jpg
Lakse-enka - nødskrik fra en tørrfrue - et knippe humoristiske historier om samlivet med en som har en altoppslukende hobby
Plansjer Ørretboka - faksimileutgave av Iacob D. Sømmes klassiker. Forord av Bror Jonsson
  Sjøørret - storverk om sjøørret og sjøørretfiske. Her finner du alt om sjøørretens historie og biologi
AquaLingua Ørretboms - ettertenksomt og morsomt glubler John Giearch over fluefiskelivet - oversatt av Lars Lenth
  Trout Bum Diaries 1 - Patagonia - dvd-film - på jakt etter stor fisk og store opplevelser
Om forlaget Ørretboms 3  Island - dvd-film - etter ørret og røye på Island i tallrike lavasjøer elver
  Ørretboms 4 Jurassic lake - dvd-film - her får du se et fluefiske vi ikke trodde var mulig
Lenker Ørreteldorado - Verdens beste ørretfiske - dvd-film - vi følger en gruppe norske fluefiskefantaster på 2 ukers drømmefiske på Kola
  The electric blue café: ørretbrev fra undergrunnsvegetasjonen - dikt og noen bilder
Startsiden Gjeddefiske - UTSOLGT - om biologi, byttedyr, jaktstrategi, fiskeutstyr og fiskemetoder
    Innlandsfiske - boken om næringsfiske i ferskvann som også fritidsfiskeren vil ha glede av   
Juul forlag   Innlandsfiske video - viser forskjellige fangstmetoder for næringsfiskere - noe å lære for fritidsfiskere  
Blinken 16   Røking som hobby - fra spon til speking - UTSOLGT  boka for deg som vil gjøre noe mer ut av røkingen enn å røke fisk på verandaen.
1349 Rykkinn   Været og naturkreftene - her får du lære om atmosfæren, klimaet og årstider, hvordan ulike skyer dannes, vind og storm, tornadoer, orkaner og mye, mye mer
Tlf. 67 13 21 68   Uvær - her forklares de fascinere mekanismene som ligger bak dannelsen og utviklingen av vind- og nedbørsfulle lavtrykk, og de aller voldsomste stormene
post@juulforlag.no   Vilt, vakkert vær - en hyllest til værets gode sider! Siri Kalvig og venner; meteorologer, oseanografer og andre værentusiaster står bak denne boka
www.juulforlag.no   Værtegn i Norge - over 450 varsler og tegn fra hele landet
Organisasjonsnr:   Folkelige værvarsler - UTSOLGT 1900 gamle værtegn fra hele Norge finner du i denne enestående samlingen, mange basert på århundrers erfaringer, tro og overtro
984676867 mva   Værdagbok - boken for dine egne notater om vær, vind, temperatur og nedbør dag for dag
Bank kontonr.:   Felthåndboka -  jakt, fiske, båt, friluftsliv  UTSOLGT
5134.06.17162
 
    Bestilles fra   Tips andre om denne fagbok oversikten
    post@juulforlag.no  
    tlf 67 13 21 68  
    eller postadressen  
       
    Vi sender faktura med bøkene. Porto kommer i tillegg    
    Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.  
    Oppgi tittel, antall bøker, navn, adresse og eventuell e-postadresse     
     
27.10.2015   webmaster: post@juulforlag.no