storstilte bygging av steinkaier omformet byens sjøfront og dermed kulturlandskap og fått stor
betydning for bykjernens fysiognomi