Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
     
Bøker   Akvakultur            
   
 
Varenavn   AquaLingua Cd-rom      
Lydbøker     Varetype Cd-rom      
      Pris kr 260 inkl mva , 210 ekskl, mva            
Cd-rom     ISBN 82-529-2645-2            
      Forfattere Stein Mortensen (red)            
Video     Antall sider            
      Språkform Norsk, engelsk, fransk            
Plansjer     Innbinding CD/DVD-kassett            
                 
AquaLingua   AquaLingua CD-ROM i web-format inneholder flere hundre tekstutdrag og lydeksempler på uttale             
  av enkeltord og hele setninger fra boka AquaLingua           
Om forlaget   Se nedenfor og hør eksempler på uttale.          
    Se også omtale av boka AquaLingua          
Lenker              
    AquaLingua CD-ROM er en annerledes "ordbok" der forskjellige akvakulturproduksjoner presenteres på henholdsvis engelsk,               
Startsiden   fransk og norsk. Temaene omfatter biologi, teknologi og drift knyttet til oppdrett av laksefisk, marine fiskearter, kreps og skjell.            
             
Juul forlag   Eksempler på uttale (slå på høyttaler)          
Blinken 16   Småskjell overføres til hengekulturer i sjøen (perlenett, lanternenett, kasser, brett)            
1349 Rykkinn   Juveniles transferred to suspended culture in the sea (in pearl nets, lantern nets, boxes, trays)        
Tlf. 67 13 21 68   Transfert des juveniles en mer, dans des structures suspendues (fillets à huîtres perlières, lanternes, casiers, plateaux)            
Faks 67 13 10 99          
post@juulforlag.no   Systemkrav:              
www.juulforlag.no   PC med lydkort, Windows 95, 98, me, 2000, XP.            
Organisasjonsnr:   Internett Explorer 5.0 eller nyere.             
984676867 mva   I.E 5.0 følger med på CD-Romen, tilknytning til               
Bank kontonr.:   Internett er ikke nødvendig.              
5134.06.17162                  
    Boka AquaLingua og platen AquaLingua CD-ROM              
    gir sammen  en fin innføring i forskjellige europeiske            
    akvakulturproduksjoner samtidig som en lærer aktuelle           
    fagtermer på henholdsvis engelsk og fransk i tillegg til norsk         
             
    Se også          
    Go fishing! Engelsk for fiskere, havbrukere og fisketilvirkere        
               
    Bestilles i          
    i nærmeste bokhandel      
    post@juulforlag.no      
    faks 67 13 10 99 
  eller postadressen
   
    Vi sender faktura med bøkene. Porto kommer i tillegg
    Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.
    Oppgi tittel, antall bøker, navn, adresse og eventuell e-postadresse 
   
      webmaster: post@juulforlag.no