Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
     
Bøker            
    v-3210B
 
v-3265
 
ForstehjelpTilSjos h21mm.jpg
 
v-3196B
 
v-3188B
 
Kystflue.jpg
 
SjoorretensHemmeligheter3.jpg
Orretboms3.jpg
Lydbøker      
       
CD-rom      
       
VIDEO      
    Fiske og fangst    
Plansjer   En dag med garnbåten "Nordlys" - vhs-film - Vi følger den klassiske garnbåten "Nordlys" under fiske på innersida
    Rekefiske ved Grønland - vhs-film - viser tekniske detaljer ved skyting og hiving av trålen, til- og frakopling av tråldører og behandling av fangsten
AquaLingua   Førstehjelp til sjøs - dvd-film som omfatter 25 medisinske prosedyrer som må kunne utføres om bord  
    Innlandsfiske som bygdenæring - vhs-film - Norge har store fiskeressurser i vann og vassdrag som kan høstes på en bedre måte enn vi gjør i dag
Om forlaget      
    Akvakultur / Havbruk    
Lenker   Frå rogn til matfisk - vhs-film - en faglig oversikt over produksjon av oppdrettsfisk, fra rognproduksjon til ferdig matfisk
         
Startsiden   Fritidsfiske    
    I sjøen    
Juul forlag   Kystflue og sjøørret - dvd-film - fra en rekke fluefisketurer i Danmark
Blinken 16   Sjøørretens hemmeligheter 2 - Kystfluefiske - dvd-film - handler om fluefiske fra kysten
1349 Rykkinn   Sjøørretens hemmeligheter 3 - Haspel / vår - dvd-film bl.a. om bruk av blink og wobler, fiskestrategi, teknikk og utstyr
Tlf. 67 13 21 68   Sjøørretens hemmeligheter 4 - Flue / vår - dvd-film - bl.a. om fluevalg, fiskestrategi og fiskemønster
Faks 67 13 10 99   Småbåtsfiskeri - dvd-film -  masse gode fisketips som du kan bruke i ditt eget fiske. Se f.eks. den mest effektive fiskemetoden for stor makrell
post@juulforlag.no   I ferskvann    
www.juulforlag.no   Laksefiskeskolen - dvd-film - følg deltagelsen på laksefiskeskolen i Stjørdalselva , bl.a. overhåndskast med tåhåndsstang og moderne speycast
Organisasjonsnr:   Storlaksens rike - dvd-film - uunnværlige tips, dramatiske lakserusninger, innblikk i historikk og lakseforvaltning samt vakre bilder
984676867 mva   Ørretboms 3  Island - dvd-film - etter ørret og røye på Island i tallrike lavasjøer elver
Bank kontonr.:   Ørretboms 4 Jurassic lake - dvd-film - her får du se et fluefiske vi ikke trodde var mulig
5134.06.17162   Ørreteldorado - Verdens beste ørretfiske - dvd-film - vi følger en gruppe norske fluefiskefantaster på 2 ukers drømmefiske på Kola
     
     
    Bestill fra        
    post@juulforlag.no    
    faks 67 13 10 99     
    eller postadressen      
         
    Vi sender faktura med bøkene. Porto kommer i tillegg  
    Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.  
    Oppgi tittel, antall bøker, navn, adresse og eventuell e-postadresse 
             
12.03.2021 09:45   webmaster: post@juulforlag.no