Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier  
     
Bøker            
    Plansjer og litografier        
Lydbøker   Plansje s850 80mmbr.jpg
 
         
                       
Cd-rom                      
                       
Video                      
                       
PLANSJER                      
                       
Sjøkart                      
                 
AquaLingua              
               
Om forlaget              
               
Lenker              
               
Startsiden              
               
Juul forlag                
Blinken 16   Plansjene er 70 cm brede og 100 cm høye med metallskinner nede og oppe,              
1349 Rykkinn   med øyekrok klar for opphenging, trykket på tjukt blankfoliert kvalitetspapir,             
Tlf. 67 13 21 68   artsnavn på norsk, latin, nordiske språk, engelsk, tysk, fransk m.fl.,          
post@juulforlag.no              
www.juulforlag.no   Klikk på motivtitlene nedenfor for nærmere omtale av de enkelte plansjene.           
Organisasjonsnr:              
984676867 mva Alle plansjer kan leveres med påtrykket firmanavn/logo (minst 150 eksemplar per motiv)          
Bank kontonr.: Se detaljer i omtale av det enkelte plansjemotiv          
5134.06.17162          
  Følgende motiv tilbys også enkeltvis uten påtrykk til kr 198,- per stykk inkl. mva           
Bøker eller i          
  pakker a 6 eksemplar til kr 888,- inkl. mva med fritt motiv valg (like eller forskjellige)          
Lydbøker        
  * Norskekysten - 59 sentrale arter langs norskekysten, fisk, skjell, krepsdyr, blekksprut hval        
Cd-rom   * Saltvannsfisk - 60 av de mest alminnelige fiskeslag i Atlanterhavet og europeiske farvann             
    * Arktiske fisk og skalldyr - de 63 viktigste artene i våre nordlige havområder         
Video * Haier - 60 av verdens vanligste arter          
  * Hvaler - 33 av våre mest alminnelige hvalarter           
PLANSJER   * Nordens tang (og tare) - 40 av nordens vanligste arter              
    * Kystfugler i Nordatlanteren - 52 av de mest sentrale artene            
Sjøkart   * Sportsfisker - 67 av verdens mest aktuelle arter            
    * Laks og ørret - 17 av verdens viktigste lakse- og ørretarter illustrert på forskjellige stadier          
AquaLingua   * Ferskvannsfisk - 52 av de mest alminnelige fiskeslag i Europas innsjøer og elver               
                   
Om forlaget                  
    Følgende motiv leveres bare med påtrykket firmanavn/logo              
Lenker                    
    * Akvakultur i tempererte strøk - 47 av de vanligste artene innen oppdrett i tempererte strøk            
Startsiden   * Akvakultur i tropiske strøk - 47 av de vanligste artene innen oppdrett i tropiske strøk            
    * Skjell - 62 spiselige arter av skjell, sneigler og sjøpiggsvin
             
Juul forlag   * Spiselige muslinger og krepsdyr mm - 75 av verdens vanligste arter              
Blinken 16   * Reker - 56 av verdens vanligeste arter
             
1349 Rykkinn   * Krabber og hummer - 51 av verdens vanligeste arter              
Tlf. 67 13 21 68   * Blekksprut - 41 arter av verdens viktigste arter              
post@juulforlag.no   * Tunfisk og makrell - 49 av verdens vanligste arter              
www.juulforlag.no   * Middelhavets fisker - 71 av de vanligste artene              
Organisasjonsnr:   * Nord Amerikanske fisker - 65 av de vanligste artene i Atlanterhavet, Stillehavet og i elver/innsjøer            
984676867 mva   * Sør Amerikanske fisker og skalldyr - 58 sentrale komersielle arter fisk og skalldyr i havene rundt Sør Amerika            
Bank kontonr.:   * Sommerfugler - 44 av de vanligste artene i Europa og Nord Amerika
             
5134.06.17162   * Jaktvilt - 32 av de vanligste artene jaktvilt i Europa              
    * Hagefugler - 40 av Europas og Nord-Amerikas vanligste fugler i hagen            
Bøker   * Rovfugler og ugler - 35 av de vanligste artene i Europa og Nord Amerika             
    * Plantenes skadedyr - 55 av Europas vanligste arter            
Lydbøker   * Sopp - 41 av våre viktigste matsopper og giftige sopper              
    * Frukt og bær - 49 av verdens vanligste spiselige frukt og bær            
Cd-rom   * Nordens trær - 27 av de vanligste artene løvtrær og bartrær            
               
Video                
    Litografier                
PLANSJER   Flotte detaljerte fargetegninger av utvalgte arter trykket på tykt, matt, litografisk papir.            
    Leveres med og uten ramme med glass, 30 cm brede og 21 cm høye.            
Sjøkart                
    Klikk på motivtitlene nedenfor for nærmere omtale av de enkelte litografiene.             
AquaLingua              
    * Abbor * Kamskjell * Reke * St. Petersfisk            
Om forlaget   * Alaskasei * Laks * Rødspette * Taskekrabbe            
    * Blekksprut * Lysing * Sardin * Torsk            
Lenker   * Blåskjell * Makrell * Sild * Tunge            
    * Brugde * Piggskate * Sjøkreps              
Startsiden   * Gjedde * Regnbueaure * Spekkhogger              
               
Juul forlag   Pris per litografi er kr 248 inkl. mva med ramme og glass, og kr 148 inkl. mva uten ramme og glass          
Blinken 16              
1349 Rykkinn          
Tlf. 67 13 21 68   Bestill plansje og litografi på Tips andre om denne siden            
post@juulforlag.no   post@juulforlag.no              
www.juulforlag.no   tlf 67 13 21 68                
Organisasjonsnr:   eller postadressen              
984676867 mva                        
Bank kontonr.:   Vi sender faktura med plansjene som pakkes i stivt trekantpapprør. Porto kommer i tillegg              
5134.06.17162   Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.            
    Oppgi tittel, antall plansjer /litografier, navn, adresse og eventuell e-postadresse og mobiltlf nr.          
             
20.02.2016   webmaster: post@juulforlag.no