Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
     
BØKER   Kystkultur/forlis              
    ForlisOgUtvandringBatalden.jpg
 
Varenavn   Forlis og utvandring - Vestnorsk kystkultur v/ øysamfunnet Batalden utenfor Florø      
Lydbøker     Varetype bok      
      Pris kr 194            
Cd-rom     ISBN-13 978-82-9261-605-5            
      Forfattere Trond Strømgren            
Video     Antall sider 176 stort format            
      Språkform nyn            
Plansjer     Innbinding Fôringslære for akvakultur (TEB utg. juni2002)            
                   
AquaLingua   Boka tek lesaren med på ei reise i tid, der forlis og ulykker står i sentrum. Les om storm og uvêr, framande skip som kom drivande inn            
    frå havet, døde skipsmannskap, kannibalisme, grunnstøytingar og drukning. Og den sterke gleda over å berge nokon frå den sikre død.        
Om forlaget            
    I siste del av boka får du vere med nokre av emigrantane til Russland, Nord- og Sør-Amerika. Les om folket som reiste ut i ei stor og           
Lenker   ukjend verd og deira kamp mot indianarane, grashoppesvermar og Stalin.          
             
Startsiden   Boka er rikt illustrert med 170 foto i svart/kvitt og fargar          
             
Juul forlag   Oversikt over forlis eller dramatiske hendinger som er omtalt i boka          
Blinken 16            
1349 Rykkinn            
Tlf. 67 13 21 68   Bestill boka hos Tips andre om denne boka          
Faks 67 13 10 99   post@juulforlag.no          
post@juulforlag.no faks 67 13 10 99             
www.juulforlag.no eller postadressen              
Organisasjonsnr:            
984676867 mva Vi sender faktura med bøkene. Porto kommer i tillegg          
Bank kontonr.: Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.            
5134.06.17162 Oppgi tittel, antall bøker, navn, adresse og eventuell e-postadresse         
                   
12.03.30   14:35                                                                                           webmaster: post@juulforlag.no        
               
    Forlis eller dramatiske hendingar som er omtalt i boka  
     
      1737/38 og 1742: To ukjende skip forliste ved Batalden      
    1795: Nordlandsjekt frå Hundholmen ved Bodø kolsegla      
    1826: Den engelske briggen ”The Good Intent” vart losa på eit skjer og sokk      
    Ca. 1830: Nordrussisk lodje knust mot land      
  1865: Seglskøyta ”Forsøket” pressa på land
  1857: Jakta ”Prøven” rende på hamrane og sokk
  1857: Barken ”Palermo” av Newcastle driv stormslått i land med seks døde sjømann og parterte lik om bord, kannibalisme
  1861: Skonnerten ”Dorthea” av Trondheim bles på land i eit forrykande uvêr
  1862: Den preussiske skonnerten ”Alma” søkte naudhamn og forliste
  1863: Den spanske skonnertbriggen ”Artu Emon” grunnstøytte og sokk ved land, svært drukne sjøfolk ombord
1886: Den russiske skonnerten ”Ioann Predtecha” søkte naudhamn, dreiv på land og sokk
1897: Skonnertdamparen ”Hero” av Bergen grunnstøytte
1899: Rutebåten ”Hornelen” kolliderte med dei to jaktene ”Noah” og Kristine”, eine jakta sokk
1899: Norlandsjekta ”Marselia af Anklakken” segla masta over bord og vart knust i brenninga
1905: Fiskedamparen ”Batalder” og rutebåten ”Statsraad Riddervold” kolliderte ved Kristiansund, ”Statsraaden” sokk
1907: Motoreksplosjon og brann i fiskekuttaren ”Bonetta” av Bergen
1913: Fiskedamparen ”Aspø” av Ålesund grunnstøytte og sokk, nedrigga skonnert ”Spekulator” nytta som hevingsfartøy
1916: Færing kvelva og ein mann drukna
1917: Gavlbåt sokk, fem fiskarar sporlaust borte
1918: Den engelske lastebåten ”Aldworth” av Sunderland grunnstøytte, bergingsdamparane ”Jason” og ”Achilles” kom til unnsetning
1920: Fiskedamparen ”Batalder” grunnstøytte
1920: Drivande sildetønner
1936: Tragisk forlis ved Island, ”Örn” (ex. ”Batalder”) gjekk ned med 19 mann
1937: Gavlbåt seinka ved kai
1937: Gavlbåten ”Shamrock” sokk full av ved
1938: Trålaren ”Wolborough” av Hull grunnstøytte, ”Achilles” og ”Jason” fekk båten båten på flot
1949: Føringsbåten ”Jakk” frå Misje sokk med sildelast i Hellefjorden 
1949: Snurparen ”Vestfart” av Bergen bles på land i orkan
1952: Fiskar drukna då færingen bles rundt
1953: Snurparen ”Altenfjord” av Bjarkøy gjekk i brotta, landsett og sokk
1954: Snurparen ”Eggøy” av Åkrehamn gjekk på grunn og fekk rorskade
1954: Den engelske trålaren ”Laforey” av Grimsby gjekk på grunn og forliste, 20 mann omkom
1957: Far og son drukna då båten deira kom opp i eit brott
1966: Lastebåten ”Byrding” av Mastrevik misser tønnelasta i havet
1976: Trålaren ”Thor Iver” frå Silda gjekk ned på tur heim frå fiske ved Shetland
2001: Snekke frå Florø sokk, førar berga seg i land på holme 
2007: Plankelast på rek