Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
     
BØKER   Fiskeri/Sjømannskap              
    MedisinOmBordMedicineOnBoard.jpg
 
Varenavn   Medisin om bord  / Medicine on board      
Lydbøker     Varetype bok / book      
      Pris kr
499 / 499
           
Cd-rom     ISBN-13 978-82-450-0194-5 / 978-82-450-0708-4            
      Forfattere
Aksel Schreiner og Leif Sanderud (red. /ed.)
             
Video     Antall sider 228 / 229            
      Språkform norsk / english              
Plansjer     Innbinding innb /hardcov            
                     
AquaLingua   Medisinsk håndbok for sjøfolk og maritime skoler / Handbook for seafarers and maritime academies              
                   
Om forlaget   Medisin om bord er en praktisk og lettfattelig håndbok i førstehjelp og grunnleggende medisin for sjøoffiserer og studenter ved maritime               
    høyskoler, og den gir en utfyllende beskrivelse av forebygging, behandling og oppfølging av medisinske tilstander til sjøs.        
Lenker              
    Boken er i det vesentlige symptombasert og bygd opp etter kroppens organsystemer. Med hjelp av gode illustrasjoner gir den konsis            
Startsiden   instruksjon i undersøkelser og behandling som kan utføres om bord. Emner som flerkulturelle miljøer, krigssituasjoner til sjøs,            
    arbeid med helse, miljø og sikkerhet og retten til omsorg og trygd for sjøfolk er også tatt med.            
Juul forlag                
Blinken 16   Selv om boken er særlig rettet mot sjøfolk, vil alle institusjoner som gir undervisning i førstehjelp og basal medisin, ha glede av den.              
1349 Rykkinn              
Tlf. 67 13 21 68   Medisin om bord er redigert og delvis forfattet av Aksel Schreiner, som har 40 års erfaring som indremedisiner og 20 års erfaring som            
Faks 67 13 10 99   leder for Radio Medico, og av Leif Aanderud, som er anestesilege med høy kompetanse i akutt medisin, brannskader og dykkermedisin.              
post@juulforlag.no                
www.juulforlag.no   Medicine on board is a plain and simple, but comprehensive manual in first aid and basic medicine for maritime officers and students at               
Organisasjonsnr:   maritime academies. The book offers an elaborate description of prevention, treatment and surveillance of medical conditions at sea.              
984676867 mva                
Bank kontonr.:   The text is mainly based on symptoms and arranged according to the organ systems. By means of a great number of illustrations, the              
5134.06.17162   manual offers a concise instruction in examinations and treatment that can be performed on board a vessel. Topics such as problems of              
    multicultural workplaces, warfare at sea, health and environment, and social security for seafarers are also included.              
BØKER                
    Even if the book is mainly aimed at seamen, all institutions involved in the teaching of first aid and basic medicine will profit from it.              
Lydbøker                
    Medicine on board is edited, and partly written, by Aksel Schreiner who has 40 years of experience as a doctor, and 22 years as leader of               
Cd-rom   Radio Medico, and by Leif Aanderud who is anaesthesiologist with a broad experience in acute medicine, burns and diving medicine.              
           
Video   Se også omtale dvd-en denne boken bør kombineres med: " Førstehjelp til sjøs"              
    Look at the info about the dvd this book "is a must" to be combined with: "First aid at sea"        
Plansjer                
                 
AquaLingua   Bestill boka fra   Tips andre om denne boken            
    post@juulforlag.no              
Om forlaget   faks 67 13 10 99             
    eller postadressen                
Lenker                    
    Vi sender faktura med bøkene. Porto kommer i tillegg              
Startsiden   Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.            
    Oppgi tittel, antall bøker, navn, adresse og eventuell e-postadresse             
           
12.03.28   13:40       webmaster: post@juulforlag.no