Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
     
BØKER   Fiskeri / Rederi              
    ReglerForPassasjerOgLasteskip.jpg
 
Varenavn   Regler for passasjer- og lasteskip mv. (nyeste utgave)      
Lydbøker     Varetype bok  (Excerpts from the Norwegian passenger and cargo ship legislation (in english))      
      Pris kr
898 / 898
           
Cd-rom     ISBN-13 978-82-450-2029-8  (english edition: 978-82-450-2062-5  )            
      Forfattere Sjøfartsdirektoratet              
Video     Antall sider 1624  / 1208 (engl. ed.)            
      Språkform norsk   (and english edition)              
Plansjer     Innbinding heft (softcov)            
                     
Sjøkart   Som aktør i skipsnæringen er man pålagt å være oppdatert på gjeldende lover, forskrifter og regler som er fastsatt for å sikre liv, helse og               
    fartøy, og å forebygge skader på det maritime miljøet. For øvrig skal sjøfartslovgivningen med tilhørende forskrifter finnes om bord på        
AquaLingua   norske skip.            
               
Om forlaget   Sjøfartsdirektoratet anbefaler derfor at Regler for passasjer og lasteskip mv. skal være om bord på alle passasjer- og lasteskip.             
               
Lenker   En CD-rom-versjon av boken følger med.              
                 
Startsiden   Bestill boka fra   Tips andre om denne boken            
    post@juulforlag.no              
Juul forlag   tlf 67 13 21 68              
Blinken 16   eller postadressen              
1349 Rykkinn                  
Tlf. 67 13 21 68   Vi sender faktura med bøkene. Porto kommer i tillegg            
post@juulforlag.no   Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.            
www.juulforlag.no   Oppgi tittel, antall bøker, navn, adresse og eventuell e-postadresse             
Organisasjonsnr:              
984676867 mva              
Bank kontonr.:              
5134.06.17162          
           
9.11.17       webmaster: post@juulforlag.no