Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
     
BØKER Fiskeri      
  Skipsbygging.jpg
Varenavn   Skipsbygging: kommentarer til Norsk standard skipsbyggingskontrakt      
Lydbøker   Varetype bok        
  Pris kr 595            
Cd-rom   ISBN 978-82-7128-421-5      
    Forfattter Øystein Meland        
Video Antall sider 342            
    Språkform bm            
Plansjer   Innbinding innb            
           
AquaLingua   Skipsbygging er fortsatt en viktig del den maritime industri i Norge, og norske verksteder har en stor eksportandel.           
    Det finnes ingen samlet litteratur om emnet, men Øystein Meland som forhandlet den norske standard skipsbyggings-              
Om forlaget   kontrakten har skrevet en omfattende kommentarutgave til denne.               
                 
Lenker   Boken tar for seg de fleste aspekter ved skipsbygging og målgruppen for boken er både jurister og andre som er involvert              
    i skipsbygging. Den kan også brukes som et referanseoppslagsverk ved konflikter mellom partene. Kommentarene refererer               
Startsiden   til Skip 2000 på norsk språk. Den engelskspråklige teksten til skipsbyggingskontrakten er tatt med som vedlegg bak i boken.               
    I tillegg har boken en fyldig litteraturliste.              
Juul forlag          
Blinken 16          
1349 Rykkinn   Bestill boka nå Tips andre om denne boka          
Tlf. 67 13 21 68   post@juulforlag.no            
Faks 67 13 10 99 faks 67 13 10 99           
post@juulforlag.no eller postadressen          
www.juulforlag.no            
Organisasjonsnr: Vi sender faktura med bøkene. Porto kommer i tillegg          
984676867 mva Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.          
Bank kontonr.: Oppgi tittel, antall bøker, navn, adresse og eventuell e-postadresse           
5134.06.17162          
                 
      webmaster: post@juulforlag.no