Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
     
BØKER Kystkultur  
  SkipsbyggmesterensTid27mmbr.gif
Varenavn   Skipsbyggmesterens tid       UTSOLGT      
Lydbøker   Varetype bok        
  Pris kr 448            
Cd-rom   ISBN
978-82-8147008-8
     
    Forfattter Anne Tone Aanby        
Video Antall sider 328            
    Språkform bm            
Plansjer   Innbinding innb            
           
AquaLingua  
Skipsbygging i Vikkilen 1750 – 1920 
         
                 
Om forlaget  
Vikkilen ved Grimstad var med sine over 20 skipsverft kanskje landets viktigste skipsbyggingsmiljø under seilskutetida. 
             
    Skipsbyggerne her viste en enestående evne til å overleve i en næring med sterke konjunktursvingninger. Dette gjør at Vikkilen               
Lenker er et av svært få norske skipsbyggingsmiljø som kan studeres gjennom hele perioden fra 1750 til 1920. Hvem bygde disse           
  skutene som vi i dag bare kjenner fra skutemaleriene? Hvilke forutsetninger lå til grunn for at akkurat Vikkilen utviklet seg til et          
Startsiden viktig sted for seilskipsbygging? Hvor fikk de lokale skipsbyggerne kunnskapene fra? Hvordan ble kunnskapen formidlet           
  gjennom historien? Hvordan taklet man skiftende tider i næringen? Når, hvorfor og hvordan tok treskipsfarten slutt?           
Juul forlag Disse spørsmålene, som alle er knyttet til den landbaserte delen av skipsfartsnæringen, er det denne rikt illustrerte          
Blinken 16 boka forsøker å svare på.          
1349 Rykkinn          
Tlf. 67 13 21 68 Bestill på Tips andre om denne boka          
Faks 67 13 10 99 post@juulforlag.no          
post@juulforlag.no faks 67 13 10 99           
www.juulforlag.no eller postadressen          
Organisasjonsnr:            
984676867 mva   Vi sender faktura med bøkene. Porto kommer i tillegg          
Bank kontonr.:   Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.            
5134.06.17162 Oppgi tittel, antall bøker, navn, adresse og eventuell e-postadresse           
           
    webmaster: post@juulforlag.no