Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier    
     
BØKER    Akvakultur      
    
Varenavn  Kytstnæringer 2 - Havbruk    
Lydbøker    Varetype  Bok      
     Pris kr  218    
Cd-rom    ISBN 13  978-82-529-1746-8       ISBN 10: 82-529-1746-1    
     Forfattere  Harald Sveier    
Video    Antall sider  96  
     Språkform  bm/nyn    
Plansjer    Innbinding  Hft.    
          
AquaLingua    Oversiktlig innføring i arbeidet på akvakulturanlegg. De forskjellige     
     fasene innen oppdrett av laks vektlegges, men oppdrett av marin   
Om forlaget    fisk og skjell er også med.      
        
Lenker    Kapitteloversikt:        
     * Produksjonssykluser - en oversikt  
Startsiden    * Settefisk    
           Anlegg, rogn, klekking, fôring, vaksinering, smoltifisering, daglig tilsyn  
Juul forlag    * Matfiskanlegg    
Blinken 16          Innkjøp og mottak av smolt, fôring, sortering, fiskehelse, daglig tilsyn  
1349 Rykkinn    * Slakting og kvalitetsgradering av fisk  
Tlf. 67 13 21 68    * Oppdrett av kveite, torsk og skjell  
Faks 67 13 10 99    * Helse, miljø og sikkerhet  
post@juulforlag.no       
www.juulforlag.no    Bestill boka   Tips andre om boka  
Organisasjonsnr:    i nærmeste bokhandel  
984676867 mva    post@juulforlag.no  
Bank kontonr.:    faks 67 13 10 99     
5134.06.17162    eller postadressen  
        
     Vi sender faktura med bøkene. Porto kommer i tillegg  
     Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.  
     Oppgi tittel, antall bøker, navn, adresse og eventuell e-postadresse   
        
       webmaster: post@juulforlag.no