Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
     
BØKER   Fiske og fangst              
   
 
Varenavn   Båten. bruket og fangsten      
Lydbøker     Varetype Bok      
      Pris kr 298            
Cd-rom     ISBN-13 978-82-8090-020-3             
      Forfattere L. Karlsen, A. Kjeldsberg, E.Sandnes, A. Hay, S-L Juul (red.)            
Video     Antall sider 304            
      Språkform bm/nyn            
Plansjer     Innbinding Innb.            
                   
AquaLingua   Her beskrives de forskjelllige fatøytypene, brukstypene og fangstbehandlingsmetodene som i dag             
    brukes innen norsk fiskerinæring.          
Om forlaget      Sammen med detaljerte beskrivelser av fartøy og redskap, omtales aktuelle driftsformer og forhold           
    en må ta hensyn til under de forskjellige fasene i fangsten.          
Lenker      Som grunnlag for å sikre fangstkavliteten og gode opplegg for fisketokten, er det også omtale av           
    oseanografiske, meteorologiske og marinbiologiske forhold i aktuelle havområder.          
Startsiden      Boka henvender seg til yrkesaktive fiskere som vil skaffe seg bredere innsikt i mangfoldet          
    av brukstyper og driftsformer innen norsk fiskerinæring, og til  dem som ønsker å ta fagbrev i fiske og fangst.          
Juul forlag      I tillegg har boka også mye nyttig informasjon for fritidsfiskere.          
Blinken 16            
1349 Rykkinn   Innholdsoversikt            
Tlf. 67 13 21 68                
Faks 67 13 10 99   Se også omtale av   Båten som bedrift            
post@juulforlag.no            
www.juulforlag.no   Bestill boka på Tips andre om boka            
Organisasjonsnr:   post@juulforlag.no        
984676867 mva   faks 67 13 10 99    tlf 67 13 21 68            
Bank kontonr.:   eller postadressen            
5134.06.17162              
    Vi sender faktura med bøkene. Porto kommer i tillegg              
    Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.              
    Oppgi tittel, antall bøker, navn, adresse og eventuell e-postadresse               
               
      webmaster: post@juulforlag.no          
        Innhold      
    1 Båten      
    2 Tråleren      
    3 Snurrevadbåten      
    4 Ringnotbåten      
    5 Garnbåten      
    6 Linebåten      
    7 Teinebåten og rusebåten      
    8 snøreredskap båten      
    9 Kvalfangstbåten      
  10 Selfangstbåten      
  11 Fangstbehandling      
  12 Tråd, tau og nett      
  13 Fiskeleiting og fangstmåling      
  14 Oseanografi      
  15 Meteorologi      
  16 Marinbiologi       
  Vedlegg til kapitlene      
  Internettadresser      
       
  1 Båten      
  Båttyper      
  Skroget      
  Framdrift av båten
  Styring og manøvrering av båten
  Motoranlegg
  Byggemateriale
  Sjøeigenskapene til båten
  Snøggsjarken
2 Tråleren
Utstyr på dekk
Båttyper
Aktuelle arter å fiske på
Ut på fiskefeltet
De forskjellige tråltypene
Seleksjon i trål
Fangstoperasoner i trålfiske
Framtidig utvikling
3 Snurrevadbåten
Utstyr på dekk
Båttyper
Aktuelle arter å fiske på
Ut på fiskefeltet
Snurrevaden
Fangstoperasoner i snurrevadfisket
Fiskeleiting og posisjonering
Setting av tauarmer og not
Innhaling av tauene
Inntak av not og fangst
Framtidig utvikling
4 Ringnotbåten
Utstyr på dekk
Aktuelle arter
Ut på fiskefeltet
Dei ulike nottypane
Fangsoperasjonar i i ringnotfiske
Levandefisk
5 Garnbåten
Utstyr på dekk 99
Båttyper
Aktuell arter å fiske på
Ut på fiskefeltet
De forskjellige garntypene
Fangstkvalitet på garnfisk
Setting og søkking av bunngarn
Fangstoperasjonene i franfiske
6 Linebåten
Utstyr på dekk
Båttypar
Aktuelle artar å fiske på
Ut på fiskefeltet
   Stubbing og langlinedrift
   Linefiske med egning på land
   Linefiske med egning om bord
De ulike linetypaene
Fangstoprasjonane i linefisket
Framtidig utvikling
7 Teinebåten og rusebåten
Utstyr på dekk
Båttyper
Aktuelle arter å fiske på
Ut på fiskefeltet
Teiner
Fiske emd teiner
Ruser
8 Snøreredskap båten
Dorging
Juksabåten
Fiske med snik
9 Kvalfangstbåten
Utstyr på dekk
Fartøyet
Fangstingen
Fangstbehandling
10 Selfangstbåten
Fartøyet
Ut på fangstfeltet
Fangstmetoder og utstyr
Behandling av fangsten om bord
11 Fangstbehandling
Kvalitetseiegenskapar
Førstehandsbehandling av fangsten
Ising og oppbevaring om bord
Førstehandsbehandling og vidareforedling av skaldyr
12 Tråd, tau og nett
Tråd og tau
   Fibertypar
   Måleeininga for filament og tråd
Ståltau
   Kjernar
   Ståltautypar
   Type tråd i kordelen
   Kordeltype
Nett
13 Fiskeleiting og fangstmåling
Lyd i sjøen 
Ekkolodd
Sonar
Fangst- og redskapssensorer
14 Oseanografi
Havet -- stort og vått
Havbunnen
Sjøvann
Hva driver havstrømmene
Havstrømmene
15 Meteorologi
"Været til sjøs"
   Værmeldingstjenester
   Skyer
   Lyn og torden
   Tåke, dis og sikt
   Ising på fartøy
   Bølgehøyde og sjøgang
   Sjøis
Vind
Fronter
16 Marinbiologi
Biologisk inndeling av havområdene
Miljøfaktorer i havet
Planter i sjøen
Dyr i sjøen
Næringskjeder, løkker og nett
Fisk
Vedlegg til kapitlene
Internettadresser