Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
     
BØKER   Fiske og fangst              
   
 
Varenavn   Båten som bedrift      
Lydbøker     Varetype Bok      
      Pris kr 240            
Cd-rom     ISBN-13 978-82-8090-021-0            
      Forfattere R. Sandbæk, E.Sandnes, S-L Juul (red.)            
Video     Antall sider 271            
      Språkform bm/nyn            
Plansjer     Innbinding Innb.            
                   
AquaLingua   Boka tar for seg drift av fiskefartøy. Her beskrives            
    – organisasjoner innen norsk fiskerinæring          
Om forlaget   – forvaltning av ressursene i norske havområder          
    – forskjellige alternative selskapsformer for rederidrift          
Lenker   – prosedyrer ved kjøp og bygging av fiskefartøy          
    – rederiøkonomi          
Startsiden   – lott- og hyreoppgjør          
    – sikring av godt arbeidsmiljø om bord          
Juul forlag   – lover, regler, tariffer og sosiale ordninger for fiskere          
Blinken 16   – energiøkonomisering og forebyggende vedlikehold          
1349 Rykkinn            
Tlf. 67 13 21 68   I tillegg er det kapitler om forskrifter og arbeidsrutiner knyttet          
Faks 67 13 10 99   til renhold og kvalitetssikring av fangsten.          
post@juulforlag.no            
www.juulforlag.no   Det er også omtale av fangst, føring og lagring av levendefisk,          
Organisasjonsnr:   biprodukter, lite utnyttede arter og markedsføring av sjømat.          
984676867 mva            
Bank kontonr.:   Båten som bedrift henvender seg både til deg som er          
5134.06.17162   yrkesaktiv fisker og som ønsker å få bredere innsikt i          
    rettigheter og plikter du har i arbeidet om bord, enten som          
    mannskap eller skipper, og til deg som ønsker å ta fagbrev i          
    fiske og fangst.          
             
    Innholdsoversikt            
                 
    Se også Båten, bruket og fangsten            
             
    Bestill boka på Tips andre om boka            
    post@juulforlag.no        
    faks 67 13 10 99    tlf 67 13 21 68            
    eller postadressen            
               
    Vi sender faktura med bøkene. Porto kommer i tillegg              
    Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.              
    Oppgi tittel, antall bøker, navn, adresse og eventuell e-postadresse               
               
      webmaster: post@juulforlag.no          
        Innhold      
    1 Fiskeriforvaltning      
    2 Reiarlagdrift      
    3 Lover, reglar, sosiale ordningar og tariffar for fiskarar      
    4 Innsats- og uttaksreguleringer      
    5 Lott- og hyreoppgjør      
    6 Sikring av gode arbeids- og miljøforhold om bord      
    7 Renhold og hygiene om bord      
    8 Kvalitetssikring av fangsten      
    9 Fangst, føring og lagring av levende fisk og skalldyr      
  10 Fangst av sjøpattedyr      
  11 Biprodukter og lite utnyttede arter      
  12 Markedsføring av sjømat      
  13 Energiøkonomisering og vedlikehold      
  Vedlegg til kapitlene      
  Ordforklaringer      
  Internettadresser      
       
  1 Fiskeriforvaltning      
  Havets sølv og sølvgruver      
  Sentrale fiskeriforvaltningsetatar      
  Kystvakta
  Kystverket
  Havforskingsinstituttet
  Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking
  Verksemder knytte til Fiskeri- og kystdepartementet
  Sjøfartsdirektoratet
  Råfisklova og fiskesalgslaga
  Fagorganisasjonar for fiskarar
  Fagorganisasjonar for fiskarar 41
2 Reiarlagdrift
Kva slags selskapsform skal reiarlaget velje?
Kjøp og prosjektering av fiskefartøy
Økonomi  
3 Lover, reglar, sosiale ordningar og tariffar for fiskarar
Sjølova 
Skipstryggleikslova
Pensonslova for fiskarar 
Sjømannslova
Kva styrer inntekts- og arbeidsforholda dine?
Sosiale ordningar administrerte av Garantikassen
Pensjonstrygd for fiskarar
Fiskarmantalet
4 Innsats- og uttaksreguleringer
Hva er ressursforvaltning?
Om konsesjoner og deltakeradganger
Om kvoter
Kvotetyper
5 Lott- og hyreoppgjør
Avlønning
Fangstoppgjør
6 Sikring av gode arbeids- og miljøforhold om bord
Sikring av arbeidstakere på fiskefartøy
   ASH-forskriften
    Bruk av sikkerhets- og verneutstyr 
   Nødstopp på innhalingsutstyr 
   Redningsdrakter 
   Linefiske med egning på land
   Linefiske med egning om bord
Ta ansvar for sikkerheten om bord
Avvik, nestenulykker og ulykker
Det nye lovverket og Havarikommisjonen
7 Renhold og hygiene om bord
Renhold
Hygiene
Forskrifter om renhold og hygiene
8 Kvalitetssikring av fangsten
Grunnlaget for egenkontroll eller internkontroll - HACCP
Miljømerking
Fiskekvaliteten
Fangst av fisk og kvalitetssikring
Kvalitetssikring av rekefangsten
9 Fangst, føring og lagring av levende fisk og skalldyr
Krav til arbeidet med levende fisk 
Krav til fartøy og utstyr 
Avregning av levert fiskemengde 
Økonomi 
Krav til arbeidet med krabbe
10 Fangst av sjøpattedyr
Råd og organisasjoner 
Nye forskrifter 
Hvalfangst
Selfangst
11 Biprodukter og lite utnyttede arter
Biprodukter
   Kystflåten
   Havfiskeflåten
Veien videre
Lite utnyttede arter
12 Markedsføring av sjømat
Hva er markedsføring?
Behov 
Markedsundersøkelser 
Virkemidler i markedsføring 
Prisen 
Påvirkning
13 Energiøkonomisering og vedlikehold
Økonomisk fart 
Propell og dyse 
Drift av elektrisk anlegg om bord 
Forbruk og produksjon 
Mykje lys ... 
... og mykje varme 
Utnyttelse av spillvarme
Valgets kval 
Vedlikehold 
Vedlegg til kapitlene
Ordforklaringer
Internettadresser