Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
     
BØKER   Fiske og fangst              
    Fiskeribiologi 75pixbr.tif
 
Varenavn   Fiskeribiologi      
Lydbøker     Varetype Bok                         UTSOLGT  Opptrykk vurderes      
      Pris kr 366            
Cd-rom     ISBN-13 978-82-529-170-8   ISBN-10: 82-529-1720-8                 
      Forfattere Nils Torsvik Stein Mortensen Kjell H. Nederaas (redaktører)            
Video     Antall sider 275            
      Språkform bm/nyn            
Plansjer     Innbinding heft.            
                   
Sjøkart   Innføring i biologien til våre viktigste fiskearter, havmiljø oseanografi,            
    ressursgrunnlaget i havet og hvordan det forvaltes.            
AquaLingua              
    Finnes også i lydbokutgave        
Om forlaget            
    Se innholdsoversikt nedenfor          
Lenker            
  Norske fisker med bilder finner du her              
Startsiden            
           
Juul forlag Bestill boka                           Tips andre om denne boka          
Blinken 16 post@juulforlag.no            
1349 Rykkinn tlf 67 13 21 68        
Tlf. 67 13 21 68 eller postadressen            
post@juulforlag.no Vi sender faktura med bøkene. Porto kommer i tillegg      
www.juulforlag.no Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.          
Organisasjonsnr: Oppgi tittel, antall bøker, navn, adresse og eventuell e-postadresse           
984676867 mva            
Bank kontonr.:              
5134.06.17162                  
        webmaster: post@juulforlag.no        
               
  Innhold      
    HAVET 11          
  1  DET FYSISKE MILJØET 11 (Einar Svendsen)        
  2  HAVETS PRODUKSJONSGRUNNLAG 23 (Hein Rune Skjoldal)      
     Planteplankton 23        
     Dyreplankton 30
  FISKEN 37
  3 FISKENES ANATOMI OG FYSIOLOGI 37 (Harald Kryvi og Stein Mortensen)
  4 SYKDOMMER OG PARASITTER HOS VILL FISK 53 (Stein Mortensen)
  DE VIKTIGSTE FISKESLAGENE 61
  5 SILD 61
   Norsk vårgytende sild 62 (Johannes Hamre)
   Nordsjøsild 70 (Asgeir Aglen)
6 BRISLING 79 (Svein Iversen)
7 LODDE 85 (Harald Gjøsæter)
   Lodda i Barentshavet 86
   Lodda ved Island og Jan Mayen 92
8 MAKRELL 95 (Svein Iversen)
9 KOLMULE 103 (Johannes Hamre)
10 POLARTORSK 109 (Harald Gjøsæter)
11 TORSK 115 
     Norsk arktisk torsk 115 (Olav Rune Godø)
     Kysttorsk 124 (Olav Rune Godø)
     Torsk i Nordsjøen 126 (Odd M. Smedstad)
12 HYSE 131
     Norsk arktisk hyse 131 (Olav Rune Godø) 
     Hyse i Nordsjøen 136 (Odd M. smedstad)
13 SEI 139
     Sei nord for 62gr N 139 (Olav Rune Godø)
     Sei i Nordsjøen 145 (Odd M. Smedstad)
14 KVITTING / HVITTING 151 (Odd M. Smedstad)
15 AUGEPÅL / ØYEPÅL 155 (Odd M. Smedstad)
16 SIL (TOBIS) 159 (Odd M. Smedstad 159
17 BLÅKVEITE 163 (Kjell H. Nedreaas)
18 UER 171 (Kjell H. Nedreaas)
     Vanleg uer 174
     Snabeluer 178
     Lusuer 181
19 LANGE 183 (Kjell H. Nedreaas
20 BROSME 187 (Kjell H. Nedreaas)
21 REKER 191 (Olav Rune Godø)
ANDRE MARINE RESSURSER 197 (Stein Mortensen, Kjell H. nedreaas, Nils Torsvik)
22 ALGER 199
23 BLØTDYR 201
     Skjell 2001
     Snegl 202
     Blekksprut 202
24 KRÅKEBOLLER 203
25 KREPSDYR 205
26 ANDRE FISKESLAG 207
     Ferskvannsfisk 207
     Saltvannsfisk 208
SJØPATTEDYR 214 (Ivar Christensen, Harald Kryvi, Stein Mortensen)
27 HVAL 215
     Bardehval 217
     Tannhval 219
     Den moderne hvalfangsten 220
28 SEL 223
     Biologi 223
     Fangst 226
FANGST OG FORVALTNING 229
29 SELEKSJON OG TILLEGGSDØDSRATE 229 (Åsmund Bjordal)
30 BESTANDSMODELLAR 239 (Sigurd Tjelmeland)
31 BIOØKONOMI 253 (Anne Veim)
32 DET BIOLOGISKE RÅDGJEVINGSSYSTEMET 257 (Nils Torsvik)
VEDLEGG 1 Fiskerikalender 263
VEDLEGG 2 Minstemål 264
VEDLEGG 3
     Systemet for klassifisering av arter og bestander 267 (Kjell H. Nedreaas)
ORDLISTE 270
STIKKORDLISTE 271