Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
     
BØKER   Fiske og fangst              
   
 
Varenavn   Fiskeren, fatøyet og fangsten      
Lydbøker     Varetype Bok      
      Pris kr 284            
Cd-rom     ISBN-13 978-82-529-1748-2        ISBN-10: 82-529-1748-8            
      Forfattere Ragnar Sandbæk            
Video     Antall sider 194            
      Språkform bm/nyn            
Plansjer     Innbinding Innb            
                   
AquaLingua   Innføring i ressursforvaltning, fiskeriforhandlinger,             
    reguleringer, avtaler, lover og regler dagens fiskere må           
Om forlaget   forholde seg til.          
                 
Lenker   Boka foreligger også i lydbokutgave            
                 
Startsiden   I denne boka gir Ragnar Sandbæk, som til daglig arbeider            
    i Fiskeridirektoratet en kortfattet orientering om ressurs-          
Juul forlag   forvaltning, organisasjoner, forhandlinger, reguleringer,           
Blinken 16   avtaler, lover og regler som dagens fiskere må forholde seg            
1349 Rykkinn   til. I tillegg gir forfatteren en oversikt over viktige momenter         
Tlf. 67 13 21 68   ved kjøp og administrasjon av fiskefartøy og hvilke             
Faks 67 13 10 99   utdanningsbehov fiskerinæringen står overfor.        
post@juulforlag.no              
www.juulforlag.no   Boka gir leseren en oversiktlig innføring i et "uryddig farvann             
Organisasjonsnr:   fullt av forskrifter, bestemmelser, krav og forventninger".             
984676867 mva   Ragnar Sandbæk viser at det må et sett med teoretiske               
Bank kontonr.:   kunnskaper til for at den som skal drive profesjonelt innen               
5134.06.17162   fiske og fangstnæringen skal bli i stand til å finne effektivt               
    fram i handlingsmiljøet sitt; blant annet kjenne sine rettig-            
BØKER   heter og plikter, og alminnelige bestemmelser om             
    fiskefartøyet som bedriftsøkonomiske enhet.        
Lydbøker   webmaster: post@juulforlag.no      
    Se også        
Cd-rom   Økonomi og bedriftlære for fiskere          
    Fiskerilovgiving          
Video            
    Bestill boka        
Plansjer   i nærmeste bokhandel        
    post@juulforlag.no        
AquaLingua   faks 67 13 10 99         
    eller postadressen        
Om forlaget          
    Vi sender faktura med bøkene. Porto kommer i tillegg        
Lenker   Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.        
    Oppgi tittel, antall bøker, navn, adresse og eventuell e-postadresse       
Startsiden          
      webmaster: post@juulforlag.no