Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
     
BØKER   Innlandsfiske              
   
 
Varenavn   Innlandsfiske      
Lydbøker     Varetype Bok      
      Pris kr 396            
Cd-rom     ISBN-13 978-82-529-2075-8       ISBN-10: 82-529-2075-6            
      Forfattere Odd-Ivar Lekang (red.)            
Video     Antall sider 350            
      Språkform bm            
Plansjer     Innbinding Innb.            
                   
AquaLingua   Om næringsfiske og forsvarlig ressursutnytting av våre ferskvann. Historikk,            
    fiskearter og ferskvannsøkologi, driftsplan og valg av beskatningsstrategi,          
Om forlaget   redskaper og utstyr for næringsfiske og tynningsfiske, videreforedling,          
    fiskemottak, regelverk, omsetning, markedsføring og økonomi.          
Lenker       Norge har et stort antall ferskvann som gir omfattende muligheter for fiske            
    som næring og som rekreasjon.              
Startsiden       I denne boka får leseren først et innblikk i tidligere tiders fiske i våre            
    ferskvann og hvordan de enkelte arter har innvandret. Deretter beskrives          
Juul forlag   biologien til aktuelle arter og miljøene de lever i .          
Blinken 16       I kapitlene om lovverk og forvaltning får spesielt de som vil drive            
1349 Rykkinn   innlandsfiske som næring mye nyttig informasjon.        
Tlf. 67 13 21 68       Kapitlene om redskap, utstyr og fiske etter ulike arter gir leseren en grundig            
Faks 67 13 10 99   innføring i hvilke spennende muligheter våre ferskvann kan by på.        
post@juulforlag.no       I boka beskrives også lagring og oppforing av ulike arter, behandling            
www.juulforlag.no   av fangsten ov videreforhandling som røyking, graving og raking. Boka            
Organisasjonsnr:   avslutter med kapitler om organisering, omsetning, markedsføring, økonomi            
984676867 mva   og lønnsomhet knyttet til innlandsfiske som næring.              
Bank kontonr.:                  
5134.06.17162   På hjemmesiden til Norsk innlandsfiskelag finner du aktuelle nyheter.              
                 
    Se også              
    Fisk i ferskvann        
    Innlandsfiske (video)      
    Innlandsfiske - Internettside        
    Ferskvannsfisk - plansje        
             
    Bestill boka        
    i nærmeste bokhandel      
    post@juulforlag.no      
    faks 67 13 10 99       
    eller postadressen        
             
    Vi sender faktura med bøkene. Porto kommer i tillegg        
    Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.        
    Oppgi tittel, antall bøker, navn, adresse og eventuell e-postadresse         
           
        webmaster: post@juulforlag.no