Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
     
BØKER   Fiske og fangst              
   
 
Varenavn   Fiskerilovgiving      
Lydbøker     Varetype Bok      
      Pris kr 312            
Cd-rom     ISBN-13 978-82-529-2388-9       ISBN-10: 82-529-2388-7            
      Forfattere Olav Lekve            
Video     Antall sider 134            
      Språkform bm/nyn            
Plansjer     Innbinding Innb.            
                   
AquaLingua   I denne boka beskrives aktuelle elementer innen saltvannsfisk-            
    loven, råfiskloven, deltakerloven, fiskerigrenseloven og forurensnings-          
Om forlaget   loven, hva lovene betyr for norsk fiskerinæring, og prosessene som fører          
     fram til regulerings-vedtak for forskjellige bestander både nasjonalt,          
Lenker   internasjonalt og i andre lands økonomiske soner. I tillegg beskrives             
    gjeldende rapporteringsrutiner ved  fiske i andre lands soner.              
Startsiden              
    Se også          
Juul forlag   Fiskeren, fartøyet og fangsten          
Blinken 16   Økonomi og bedriftslære for fiskere            
1349 Rykkinn          
Tlf. 67 13 21 68   Bestill boka            
Faks 67 13 10 99   i nærmeste bokhandel        
post@juulforlag.no   post@juulforlag.no            
www.juulforlag.no   faks 67 13 10 99             
Organisasjonsnr:   eller postadressen            
984676867 mva                
Bank kontonr.:   Vi sender faktura med bøkene. Porto kommer i tillegg              
5134.06.17162   Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.              
    Oppgi tittel, antall bøker, navn, adresse og eventuell e-postadresse             
               
        webmaster: post@juulforlag.no