Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
     
BØKER   Fiske og fangst              
   
 
Varenavn   Fiskeriteknologi      
Lydbøker     Varetype Bok      
      Pris kr 380            
Cd-rom     ISBN-13 978-82-529-2387-2       ISBN-10: 82-529-2387-9            
      Forfattere Ludvig Karlsen, Harald Gjøsæter, Johannes Hamre            
Video     Antall sider 216            
      Språkform bm/nyn            
Plansjer     Innbinding Innb.            
                   
AquaLingua   I første del av denne boka beskrives verdenshavenes levende ressurser,            
    de grunnleggende oseanografiske forhold og hvordan fiskebestander           
Om forlaget   påvirkes av fiske.          
    I andre del beskrives konstruksjon, virkeprinsipp og bruk av aktuelle fiske-          
Lenker   redskaper og fiskeleitingsinstrumenter.            
                 
Startsiden   Kapitteloversikt:            
      1 Hydrografi          
Juul forlag     2 Marine økosystem          
Blinken 16     3 Bestand og høsting            
1349 Rykkinn     4 De marine fiskeressursene i verden        
Tlf. 67 13 21 68     5 Undervannsakustikk for fiskeleting og fangskontroll            
Faks 67 13 10 99     6 Virkeprinsipp, konstruksjon og beregning av fiskeredskaper        
post@juulforlag.no     7 Fangsteknikkens betydning for fangstresultatet            
www.juulforlag.no     8 Hvordan fangstoperasjonene virker inn på fartøysikkerheten under fiske            
Organisasjonsnr:     9 Konsekvenser av for store enkeltfangster i fiske            
984676867 mva   10 Behandling og lagring av fangsten om bord              
Bank kontonr.:                  
5134.06.17162   Se også                
    Redskapslære og fangstteknologi             
                 
    Bestill boka        
    i nærmeste bokhandel      
  post@juulforlag.no        
    faks 67 13 10 99         
    eller postadressen          
             
    Vi sender faktura med bøkene. Porto kommer i tillegg      
    Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.      
    Oppgi tittel, antall bøker, navn, adresse og eventuell e-postadresse       
             
        webmaster: post@juulforlag.no