Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
     
BØKER Andre bøker        
  Flofjere 25br
Varenavn Flo og fjære langs kysten av Norge og Svalbard      
Lydbøker   Varetype Bok        
  Pris kr 350            
Cd-rom   ISBN 978-82-998031-0-6      
  Størrelse 17 x 24 cm      
Video   Forfattter Bjørn Gjevik        
  Antall sider 351            
Plansjer   Språkform bm            
    Innbinding Innb.            
AquaLingua            
    I denne boka får du en lettfattelig forklaring på hvorfor flo og fjære arter seg så forskjellig langs kysten vår.          
Om forlaget   Blant annet hvorledes sol og måne virker inn på tidevannet og strømmene i sjøen det fører til.              
  Her omtales også spesielle områder med sterke tidevannstrømmer, stormflo, ulykker og forlis.          
Lenker   Og du får blant annet innføring i bruk av havnetider til å beregne lokale flo- og fjæreretider, og tidspunkter         
    for spektakulære framtidige "flo og fjære"-hendelser.           
Startsiden   Dette er en bok for både yrkesfiskere, havbrukere, fritidsbåteiere og andre med tilknytning til sjøen og norsk kystkultur.            
           
Juul forlag Oversikt over innhold          
Blinken 16          
1349 Rykkinn Bokanmeldelse i Bergens tidende          
Tlf. 67 13 21 68   Bokanmeldelse i FiskeribladetFiskaren          
Faks 67 13 10 99            
post@juulforlag.no   Vannstanden forskjellige steder langs Norskekysten akkurat nå          
www.juulforlag.no   Tidevannstabell berenging for utvalgte steder langs Norskekysten          
Organisasjonsnr:            
984676867 mva   Flo og fjære - film          
Bank kontonr.: Monster tidevannsbølge - filmklipp            
5134.06.17162            
             
  Bestill på            
  post@juulforlag.no Tips andre om denne boka                
    faks 67 13 10 99           
    eller postadressen            
                 
    Vi sender faktura med bøkene. Porto kommer i tillegg            
    Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.            
  Oppgi tittel, antall bøker, navn, adresse og eventuell e-postadresse             
                 
    webmaster: post@juulforlag.no      
           
Innhold          
  1. Innledning          
2. Litt historie          
  3. Målinger av vannstand og strøm        
4. Havmodeller          
  5. Middelvann, landhevning og klimasvingninger        
6. Kraften fra måne og sol            
  7. Tidevannsbølgen i Norskehavet          
8. Tidevannskomponentene            
  9. Tidevannet langs norskekysten          
  10. Hvordan flo og fjære kan forutsies          
  11. Tidevannsstrømmen            
12. Malstrømmen utenfor Lofotodden        
  13. Saltstraumen ved Bodø             
  14. Andre sterke tidevannsstrømmer          
  15. Tidevannet i elver, vann og poller          
  16. Barentshavet og Svalbard            
  17. Energi fra tidevannet            
  18. Hvordan været påvirker havnivået          
19. Stormflohendelser            
20. Ekstrem høy og lav vannstand          
  21. Bygg og anlegg i tidevannssonen          
  22. Ulykker og forlis            
  23. Flodbølger            
  24. Tidejord            
  25. Former i fjæra            
26. Livet i tidevannssonen            
  27. Hvordan tidevannet virker på livet i havet          
28. Eiendomsgrenser og rettigheter i fjæra          
               
Opp