Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
     
BØKER   Kystkultur              
   
 
Varenavn   Kystkvinner i Norge      
Lydbøker     Varetype Bok      
      Pris kr 348            
Cd-rom     ISBN-13 978-82-92496-14-5            
      Forfattere Åsa Elstad            
Video     Antall sider 168            
      Språkform bm            
Plansjer   Innbinding Innb. Stort format. Rikt illustrert med historiske bilder            
                   
AquaLingua   I denne boka får vi innsikt i livsvilkårene til sjømannskona, rorbukokka, fiskerkona, hustruen, enken og mange andre kystkvinner            
    fra 1850 og frem til dagens samfunn. Boka er rik på historier fra enkeltmenneskers liv, noe som gir en sterk og spennende framstilling.             
Om forlaget      Forfatteren beskriver hvordan ressursene og livbergingsmulighetene i kystlandskapet preget livet til kvinnene som bodde der.            
    Hovedvekten legges på det som særmerket livet på kysten, og dermed la rammene for kvinnenes hverdag, bl.a. på kystgårdene,           
Lenker   i fisketilvirking, i kystsamfunnet og på sjøen.          
             
Startsiden   Innhold          
             
Juul forlag   Pakketilbud 1          
Blinken 16   Kystkvinner i Norge + Plansje (valgfritt motiv, se omtale) = kr 445    Du sparer over kr 100 i forhold til enkeltkjøp          
1349 Rykkinn   Pakketilbud 2          
Tlf. 67 13 21 68   Kystkvinner i Norge + Havet - menneskene og mulighetene (se omtale) = kr 525     Du sparer over kr 150 i forhold til enkeltkjøp          
Faks 67 13 10 99            
post@juulforlag.no   Sjømat fra fjæra og   Havet - menneskene og mulighetene          
www.juulforlag.no            
Organisasjonsnr:                
984676867 mva   Bestill boka på Tips andre om boka            
Bank kontonr.:   post@juulforlag.no            
5134.06.17162   faks 67 13 10 99    tlf 67 13 21 68            
    eller postadressen            
               
    Vi sender faktura med bøkene. Porto kommer i tillegg            
    Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.            
    Oppgi tittel, antall bøker, navn, adresse og eventuell e-postadresse             
               
      webmaster: post@juulforlag.no          
      Innhold      
      1  Kvinnearbeid på kystgårdene      
  2  I fjæra og på sjøen      
  3  "Havfruer" og sjøkvinner      
  4  Døtre, hustruer, mødre og enker      
  5  Kvinner i fisketilvirking      
  6  Kystkvinner i lokalsamfunnet: kontakt med fjerne og ansvar for det nære      
  7  Handelssteder, fiskevær, strandsteder og kystbyer      
       
  1  Kvinnearbeid på kystgårdene      
        "- furet, værbitt, over vandet med de tusen hjem!      
        Fellesarbeid i onnene      
        På torvmyra      
        Dyrestell og fôrsanking fra fjell og fjære      
        Reinhold og vask      
        Matstellet      
        Ensidig ernæring eller helsekost?      
        Ufisk, fugl, sel, nise, ville vekster og fremmed mat      
        Varme klær mot mot vind, regn og sjødrev      
        Det meste og det beste      
        Endringer i jordbruk og fiske førte til endringer i arbeidslivet      
        Verdsettinga av kvinnearbeidet      
  2  I fjæra og på sjøen      
        Fra fjære og fuglefjell
        "Ja, det va moro det - kveldane me brende tare! 
        Fiskeutstyr og heimetilvirking av fisk
        "Enno så segla ho Magnill: Kvinnfolk i båt
        "Buks-Beret" og andre kvinnelige fiskere
        Tru og overtru
      Den moderne fiskerkona
3  "Havfruer" og sjøkvinner
      Et halvt liv?
      Kontrakten med mannen
      Å være mor til en sjømann
      "Du skal få livretten din, fårikål, når du kommer hjem. Over"
      "… andre boller når papen kjem heim"
      Skippermadammer, maskinistfruer og matroskoner
      Impuiser fra andre kulturer
      Krigen
      Kvinner til sjøs
4  Døtre, hustruer, mødre og enker
      Døtre
      Ungjenter og gammeljenter
      Hustruer
      Mødre
      Aleine med ungene
      Enker og faderløse
5  Kvinner i fisketilvirking
      Klippfiskkjerringer
      Ganejenter
      Hermetikkindustri
      Dronningen på leggesalen
      "Jentan på fileten dem e ærlig verdt en vals"
6  Kystkvinnene i lokalsamfunnet: Kontakt med fjerne og ansvar for det nære
      Å bo langs ei ferdselåre
      Samfunnsansvar på lokalnivå
      "til Evangeliets Forkyndelse for Skandinaviske Sømænd i fremmede Havne"
      Den indre sjømannsmisjon
      Redningsselskapet
      Fiskarkvinnelaga
      Norges Havfrueforbund og andre foreninger for sjømannskonene
      Arbeid for saka, men også for fellesskapet
7  Handelssteder, fiskevær, strandsteder og kystbyer
      Knutepunkt og møtesteder
      Boligstandard og leveforhold
      På handelsstedet
      Fiskearbeid på kaiene
      I egnebua
      Edel, Alida, og astrid: fire rorbukokker i fire ulike tiår
    Småhandel
      Forrretningskvinner i kystnæringer
      Fiskerisøstre
      Telegrafistinner
      Fiskarheimer og sjømannshjem
      Kystkvinner i bygd og by
     ooOoo     ooOoo     ooOoo