Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
     
BØKER   Fritidsfiske              
   
 
Varenavn   Sjøfiske - Fritidsfiske langs norskekysten      
Lydbøker     Varetype Bok      
      Pris kr 298            
Cd-rom     ISBN-13 978-82-92496-24-4            
      Forfattere Stein Mortensen/ Erling Svensen/ Frank Emil Moen            
Video     Antall sider 176            
      Språkform bm            
Plansjer   Innbinding Heft.            
                   
AquaLingua   I denne boka får du en gjennomgang av du hvordan du best kan skaffe deg gode fangster av havets delikatesser enten det gjelder            
    fisk, krepsdyr eller skjell. Du får inngående kjennskap til alle aktuelle fangstmetoder, fra stangfiske på land til havfiske, fra fiske           
Om forlaget   med garn, ruse, line og teine til undervannsjakt med harpun.          
       Boka gir også en inngående beskrivelse av over 60 ulike arter fisk og skalldyr du har mulighet for å høste, samt god innføring i          
Lenker   hvordan du skal ta vare på og bearbeide fangsten.          
       Norskekysten er et sant eventyr for dem som vet å bruke den. Vi har en lang kyst med variert natur, både over og under          
Startsiden   vannflaten. Et landskap med tareskog, sandgrunner, stein, ur, strømmer, poller, bukter og viker. Et vell av naturtyper med rikt          
    utvalg av utnyttbare arter.          
Juul forlag      Fiske til eget bruk har selvfølgelig lange tradisjoner i en slik natur. Fiske og fangst var tidligere en dyd av nødvendighet mange          
Blinken 16    steder langs kystenen  I dag er dette annerledes, men fremdeles er fritidsfisket viktig i husholdningene hos mange av dem som           
1349 Rykkinn   bor langs kysten. I tillegg er fritidsfiske god avkobling og rekreasjon, - og for noen en lidenskap.          
Tlf. 67 13 21 68            
Faks 67 13 10 99   Innhold          
post@juulforlag.no            
www.juulforlag.no   Pakketilbud 1          
Organisasjonsnr:   Sjøfiske + Plansje (valgfritt motiv, se omtale) = kr 395   Du sparer over kr 100 i forhold til enkeltkjøp          
984676867 mva   Pakketilbud 2          
Bank kontonr.:   Sjøfiske + Tradisjonelle fiskeplasser og méd (se omtale) = kr 495     Du sparer over kr 150 i forhold til enkeltkjøp          
5134.06.17162              
                 
    Bestill boka på Tips andre om boka            
    post@juulforlag.no            
    faks 67 13 10 99    tlf 67 13 21 68            
    eller postadressen            
               
    Vi sender faktura med bøkene. Porto kommer i tillegg            
    Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.            
    Oppgi tittel, antall bøker, navn, adresse og eventuell e-postadresse             
               
      webmaster: post@juulforlag.no          
      Innhold      
  Forord       
  Innledning      
  Fritidsfiskeren fisk      
  Beskrivelse av fisken levesett      
  og biologi og angivelse av fangstmetoder      
     Torsk      
     Sei      
     Lyr      
     Lange      
     Brosme      
     Hyse/Kolje      
     Hvitting      
     Lysing      
     Sypike      
     Skjeggtorsk      
     Paddetorsk      
     Breiflabb      
     Laks      
     Sjøørret      
     Sjørøye      
     Sild      
     Brisling      
     Taggmakrell / Hestmakrell      
     Makrell      
     Berggylte      
     Blåstål / Rødnebb      
     Bergnebb      
     Gressgylte      
     Grønngylte      
     Brungylte      
     Flekksteinbit      
     Gråsteinbit      
     Trykkleppet multe      
     Fløyfisk      
     Fjesing      
     Horngjel      
     Vanlig uer      
     Lusuer      
     Knurr      
     Vanlig ulke      
     Rødknutt      
     Rognkjeks      
     Piggvar      
     Glassvar      
     Småvar      
     Hårvar      
     Slettvar      
     Sandflyndre      
     Rødspette      
     Skrubbe      
     Lomre      
     Smørflyndre      
     Gapeflyndre      
     Kveite      
     Tunge      
     Havål      
     Ål      
     Pigghå      
     Piggskate      
     Kloskate      
     Svarthå      
     Hågjel      
     Småflekket rødhai      
     Gråhai      
     Havmus      
  Fritidsfiske      
     Fiske fra land      
        Hvor skal vi fiske      
        Når skal vi fiske      
        Slukfiske      
           Sneller      
              Haspelsneller      
              Multiplikatorsneller      
           Stenger      
              Lettspinn      
              Normalspinn      
              Tungst spinn      
           Snører      
           Sluker      
              Skjesluker      
              Sildesluker      
              Jigg      
              Kystwobblere      
           Øvrig utstyr      
           Praktisk fiske      
        Fiske med agn fra land      
           Praktisk fiske      
           Agnfiske med dupp      
           Fluefiske      
              Stenger      
              Sneller      
              Fluer      
           Praktisk fiske      
              Øvrig utstyr      
     Fiske fra båt      
        Hvor skal vi fiske      
        Fiske med pilk      
           Praktisk fiske      
        Fiske med harpe / hekle      
           Praktisk fiske      
        Dorging      
           Dorgesnøre      
           Overflatedorging      
           Dypvannsdorging      
           Dorging med metallsnøre: Kypling      
        Fiske med agnsnøre      
     Havfiske      
        Utstyr til havfiske      
           Sneller      
           Stenger      
           Snører      
           Øvrig utstyr      
        Pilkefiske      
        Agnfiske      
           Agn      
     Isfiske      
  Fiske med faststående redskap      
        Tapt fiskeredskap      
     Garnfiske      
        Garntyper      
        Trollgarn      
        Torskegarn      
        Lyre- og seigarn      
        Flyndregarn      
        Sildegarn      
        Makrellgarn      
        Praktisk fiske      
     Linefiske      
     Fiske med ruser      
  Sportsdykking (Undervannsjakt med harpun)      
     Riktig og sikker dykking      
        Hva jakter vi på - og hvordan?      
     Utstyr      
        Våtdrakt      
        Bruk av tørrdrakt      
        Oppblåsbar vest      
        Maske      
        Snorkel      
        Blybelte      
       Svømmeføtter      
       Kniv      
       Harpun      
       Hawaii-slynge og spyd      
       Pressluftapparat      
       Vedlikehold av utstyret      
  Behandling og tilberedning av fisk      
     Nyfanget fisk - Hva gjør vi nå?      
        Bløgging      
        Sløying      
        Ikke glem rigor!      
     Oppdeling av fisk      
        Fiskeskive      
        Fiskefilet      
        Fiskesnitsel      
        Farserte fiskestykker      
        Fiskestrimler / fiskepinner      
        Midtstykke      
        Filetering      
        Filetering av stor fisk som laks, sei, lyr o.l.      
        Filetering av små fiske som sild, makrell o.l.      
        Filetering av flatfisk      
        Flekking      
        Rett oppbevaring      
        Pakking og frysing      
        Opptining av frosset fisk      
     Fisk i kostholdet      
           Kulturelle forhold      
           Hva bruker vi de ulike fiskeslagene til?      
       Tilberedningsmåter for fisk      
           Rå fisk      
           Marinering og graving      
           Steking      
           Fritering      
           Grilling      
           Ovnsbaking og foliesteking      
           Koking      
           Damping      
           Fiskefarse      
           Fiskekraft      
           Gratinering      
           Røyking      
           Salting og speking      
           Tørking      
           Bokning      
           Klippfisk      
           Tilberedning av innmat      
  Krepsdyr      
     Artsbeskrivelse      
        Taskekrabbe      
        Strandkrabbe      
        Sjøkreps      
        Europeisk hummer      
        Krinakrabbe      
        Trollkrabbe      
        Kongekrabbe      
      Fiske med teiner      
         Hummerfiske      
         Krabbefiske      
         Teinetyper      
     Bruken av krepsdyr      
           Hvordan få en best mulig kvalitet      
        Rensing og tilberedning av krepsdyr      
           HummeH      
           Oppdeling av hummer      
           Krabbe      
           Trollkrabbe og kongekrabbe      
           Trollhummer      
           Sjøkreps      
           Skall og rester      
  Skjell og snegler      
     Artsbeskrivelser      
        Blåskjell      
        Oskjell      
        Flatøster      
        Stort kamskjell      
        Hanskjell      
        Harpeskjell og urskjell      
        Hjerteskjell      
        Stort sandskjell      
        Patella vulgata      
        Strandsnegl      
        Kongesnegl      
     Sanking av skjell og snegler      
        Behandling og tilberedning      
        Damping og rensing      
        Åpning av rå, levende skjell      
     Videre bearbeiding      
     Rød kråkebolle      
     Grønn kråkebolle      
  Lover og regler som regulerer fritidsfisket
  Sportfiskerekorder
  Indeks artsbeskrivelser