Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier  
       
Bøker                  
    BILDER AV NORSK TANG OG TARE Brunalger >>> Rødalger  >>>    
Lydbøker        
    GRØNNALGER CHLOROPHYCEAE          
Cd-rom   Meld fra om norske, danske, svenske og engelske navn som mangler i listen til post@juulforlag.no          
             
Video   Norsk  Latin Dansk Svensk Engelsk          
    Stor grønndott Acrosiphonia arcta Kroggrenet grønkugle          
Plansjer Storcellet grønndott Acrosiphonia sonderi Ensidig grønkugle          
    Dverg tarm-grønske Blidingia minima Lille krusrørhinde          
AquaLingua   Grønnfjær Bryopsis plumosa Grønfjær Mossy feather weed          
    Gyldengrønske Capsosiphon fulvescens Gyldenrør        
Om forlaget   Fjærepyttsnøre Chaetomorpha aerea          
    Krøllhårsalge Chaetomorpha lin(e)um almindelig børstetråd        
LENKER   Viklesnøre Chaetomorpha mediterranea          
    Laksesnøre Chaetomorpha melagonium Mørkegrøn børstetråd            
Startsiden Bleik grønndusk Cladophora albida bleg vandhår          
    Vanlig grønndusk Cladophora rupestris Klippe-vandhår        
Juul forlag   Silkegrønndusk Cladophora sericea Silke-vandhår          
Blinken 16   Coccomyxa litoralis            
1349 Rykkinn   Pollpryd Codium fragile Gaffelgrenet plysalge        
Tlf. 67 13 21 68 Grønnhyfe Derbesia marina Derbesiaalge          
Faks 67 13 10 99   Vanlig tarmgrønske Enteromorpha intestinalis Tarm-rørhinde      
post@juulforlag.no   Enteromorpha clathrata        
www.juulforlag.no   Enteromorpha compressa Flad rørhinde        
Organisasjonsnr:   Enteromorpha prolifera Centralgrenet rørhinde        
984676867 mva   Rysjegrønske Enteropmorpha linza Bred rørhinde          
Bank kontonr.:   Epicladia flustra Flustras grønpusling          
5134.06.17162   Kornmanns grønnhinne Kornmannia leptoderma          
    Monostroma arcticum        
    Brunlig havsalat Monostroma obscurum        
    Monostroma undulatum      
    Grønnhinne Monostroma grevillei Kræmmerhusalge  
  Tvetråd Percursaria percursa tvillingtråd      
  Krusgrønske Prasiola crispa        
    Måsegrønske Prasiola stipitata Stilket persillealge      
    Kryptråd Rhizoclonium riparium grøn rodtråd
  Rhizoclonium tortuosum
    Liten grønndott Spongomorpha aeruginosa Lys filtkugle
    Spongomorpha arcta
    Grønnhår Ulothrix spp. Grønbælte
  Buskgrønske Ulva clathrata Fin rørhinde
  Greina tarmgrønske / grenet tarmgrønske Ulva compressa Flad rørhinde
  Tarmgrønske Ulva intestinalis tarm-rørhinde
  Havsalat Ulva lactuca Søsalat Marsh lettuce , Sea lettuce
  Rysjegrønske Ulva linza Bred rørhinde
  Grønnsli Urospora spp. Frynsealge
 
 
 
 
            webmaster: post@juulforlag.no