Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
     
Bøker   Innlandsfiske              
   
 
Varenavn   Innlandsfiske - bygdenæring med utviklingspotensiale      
Lydbøker     Varetype Video      
      Pris kr 290,- inkl. mva            
Cd-rom     Videonr 3196            
      Prod/Regi Hero Media            
VIDEO     Spilletid 22 min            
      Språkform bm            
Plansjer     Format VHS-kassett            
                   
AquaLingua   Norge har store fiskeressurser i vann og vassdrag som kan høstes            
    på en bedre måte enn vi gjør i dag. Denne videofilmen viser hvilke           
Om forlaget   erfaringer vi har, og muligheter til å utvikle næringsfiske på våre          
    bestander av ferskvannsfisk. Filmen viser eksempler på fiske og          
Lenker   fisketilvirkning fra Finnmark i nord til Agder i sør.            
                 
Startsiden   Filmen er ment som en interessevekker for personer som driver            
    fiske, for grunneiere, skoler og ansvarlige innen regional og lokal          
Juul forlag   forvaltning av bygdeutviklingstiltak          
Blinken 16              
1349 Rykkinn   I tillegg vil den være av interesse for entusiastiske sportsfiskere.        
Tlf. 67 13 21 68              
Faks 67 13 10 99   På hjemmesiden til Norsk Innlandsfiskelag finner du mer fagstoff        
post@juulforlag.no              
www.juulforlag.no   Se også            
Organisasjonsnr:   Innlandsfiske - bok            
984676867 mva   Fisk i ferskvann - bok            
Bank kontonr.:   Ferskvannsfisker - plansje            
5134.06.17162   Innlandsfiske - Internettside            
                 
    Bestill videoen fra forlaget              
    post@juulforlag.no              
    faks 67 13 10 99             
    eller postadressen        
           
    Vi sender faktura med videoene. Porto kommer i tillegg      
    Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.      
    Oppgi tittel, antall videoer, navn, adresse og eventuell e-postadresse 
     
        webmaster: post@juulforlag.no