Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
     
Bøker   Fiske og fangst              
   
 
Varenavn   Rekefiske ved Grønland      
Lydbøker     Varetype Video      
      Pris kr 290,- inkl. mva            
Cd-rom     Videonr 3265            
      Prod/Regi Tommy Larsen og Per Sørdal            
VIDEO     Spilletid 21 min            
      Språkform bm            
Plansjer     Format VHS-kassett            
                   
AquaLingua   Vi følger en moderne tråler som fisker etter reke ved Grønland. Videoen            
    viser tekniske detaljer ved skyting og hiving av trålen, til- og frakopling av           
Om forlaget   tråldører og behandling av fangsten.          
             
Lenker   Den er spesielt egnet for bruk i klasseromsundervisning unde veiledning av faglærer.            
                 
Startsiden   Se også              
    Redskapslære og fangstteknologi          
Juul forlag   Fiskeriteknologi          
Blinken 16   En dag med garnbåten "Nordlys"            
1349 Rykkinn          
Tlf. 67 13 21 68   Bestill videoen fra forlaget            
Faks 67 13 10 99   post@juulforlag.no        
post@juulforlag.no   faks 67 13 10 99             
www.juulforlag.no   eller postadressen            
Organisasjonsnr:              
984676867 mva   Vi sender faktura med videoene. Porto kommer i tillegg              
Bank kontonr.:   Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.              
5134.06.17162   Oppgi tittel, antall videoer, navn, adresse og eventuell e-postadresse               
     
        webmaster: post@juulforlag.no