Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
     
Bøker   Akvakultur              
   
 
Varenavn   Frå rogn til matfisk      
Lydbøker     Varetype Video      
      Pris kr 290,- inkl. mva            
Cd-rom     Videonr 3188            
      Prod/Regi            
VIDEO     Spilletid 34 min            
      Språkform nyn            
Plansjer     Format VHS-kassett            
                   
AquaLingua   Fiskeoppdrett er en stor og viktig næring for Norge, og produksjonen            
    gir flere hundre tonn fisk per arbeidsplass.          
Om forlaget            
    Denne videoen gir en faglig oversikt over produksjon av oppdrettsfisk,          
Lenker   fra rognproduksjon til ferdig matfisk. Det vises og forklares metoder og            
    utstyr innen settefisk- og matfiskproduksjon av laks og regnbueaure.              
Startsiden                
    Filmen er spesielt egnet for bruk innen fagopplæring i akvakultur, fiske-          
Juul forlag   oppdrettere og ansatte ved oppdrettsanlegg, og andre som ønsker å          
Blinken 16   holde seg orientert om den produksjonstekniske utviklingen innen             
1349 Rykkinn   norsk laksefiskoppdrett.        
Tlf. 67 13 21 68              
Faks 67 13 10 99   Se også        
post@juulforlag.no   Biologi for akvakultur            
www.juulforlag.no   Teknologi for akvakultur            
Organisasjonsnr:              
984676867 mva   Bestill videoen fra forlaget              
Bank kontonr.:   post@juulforlag.no              
5134.06.17162   faks 67 13 10 99               
    eller postadressen
       
    Vi sender faktura med videoene. Porto kommer i tillegg
    Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.
    Oppgi tittel, antall videoer, navn, adresse og eventuell e-postadresse 
 
      webmaster: post@juulforlag.no