Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier                
     
Bøker                  
    Norske fisker med bilde og video lenker   Alfabetisk navneliste finner du her …        
Lydbøker   Norwegian fishes incl. illustration / photo links  - Poisson norvegienne avec illustration de Internet      
    Kolonneforklaringr: de, uk, se... = landkoder for bildene, no2 = andre norske bilder, n = navn på andre språk / non-norwegian fishnames      
Cd-rom   m=marin(e), f=ferskvann/freshwater, b=brakkvann/brackish water, a=ana-, k=katadrom s=sjelden/rare    
    § = arter uten bildelink / species missing photolink                      Send melding om nye og døde linker til post@juulforlag.no    
Video   Latin       (Liste over norske lokale fisnenavn finner du her …) Video Norsk/norwegian/norvegienne no2 n Andre bildelenker /Other illustr. links    
    Overkl. AGNATHA     KJEVELØSE FISKER          
Plansjer   Klasse I PTERASPIDOMORPHA     SLIMÅLER          
    Orden MYXINIFORMES     SLIMÅLER          
AquaLingua   Familie MYXINIDAE     SLIMÅLFAMILIEN          
    m Myxine glutinosa l., 1758   Slimål   n edu        
Om forlaget   Klasse II CEPHALASPIDOMORPHI     NIØYER          
    Orden PETROMYZONTIFORMES     NIØYER          
LENKER   Familie PETROMYZONTIDAE     NIØYEFAMILIEN          
        m Petromyzon marinus L., l758   Havniøye   n se edu        
Startsiden       m Lampetra fluviatilis (L., l758)   Elveniøye   n se        
        f b? Lampetra planeri (Bloch, l874)   Bekkeniøye   n        
Juul forlag       s m Lethenteron , Lampetra camtschaticum (Tilesius 18811) , japonicum (Martens, l868) , japonica Arktisk niøye   n          
Blinken 16   Overklasse GNATHOSTOMATA     KJEVEBÆRENDE VIRVELDYR        
1349 Rykkinn   Klasse III CHONDRICHTHYES     BRUSKFISKER          
Tlf. 67 13 21 68   Orden  CHIMAERIFORMES     havmus                
Faks 67 13 10 99   Familie CHIMAERIDAE     HAVMUSFAMILIEN        
post@juulforlag.no       m  Chimaera monstrosa L., 1758   havmus, hågylling   n pl        
www.juulforlag.no   Latin     Norsk no2 n Andre bildelenker /Other illustr. links    
Organisasjonsnr:   Orden HEXANCHIFORMES     SEKS- OG SYVGJELLETE HAIER            
984676867 mva   Familie  CHLAMYDOSELACHIDAE   KRAGEHAIFAMILIEN          
Bank kontonr.:       s m Chlamydoselachus anguineus Garmann, 1884   Kragehai   n ch uk        
5134.06.17162   Familie HEXANCHIDAE     KAMTANNHAIFAMILIEN,          
    s m Hepttranchias perlo   Perlehai, syvgjellet hai   n        
Bøker       s m Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788)   Kamtannhai   n ch pl      
    Orden  LAMNIFORMES     GRÅHAIER          
Lydbøker   Familie  ISURIDAE     HÅBRANNFAMILIEN        
        s m Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810 , glaucus   Makrellhai   n pl        
Cd-rom       m Lamna nasus (Bonnaterre, 1788)   Håbrann   n pl uk        
    Familie CETORHINIDAE     BRUGDEFAMILIEN,          
Video       m Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765)   Brugde   n ch pl      
    Familie  ALOPIDAE     REVEHAIFAMILIEN          
Plansjer       s m Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788)   Revehai   n ch uk pl      
    Familie SCYLIORHINIDAE     RØDHAIFAMILIEN        
AquaLingua       m Scyliorhinus , Scyllium canicula (L., 1758)   Småflekket rødhai   n ch hr uk pl      
        s m Scyliorhinus stellaris (L., 1758)   Storflekket rødhai   n pl        
Om forlaget       m Galeus melastomus Rafinesque, 1810   Hågjel   n pl        
    Familie CARCHARINIDAE     GRÅHAIFAMILIEN        
LENKER       s m Prionace glauca (L., 1758)   Blåhai   n   uk pl      
        s m Galeorhinus galeus (L., 1758)   Gråhai   n   uk pl      
Startsiden       s m Mustelus asterias Cloquet, 1821   Hvitflekket glatthai   n com uk        
    Latin     Norsk no2 n Andre bildelenker /Other illustr. links    
Juul forlag   Orden  SQUALIFORMES     HÅER          
Blinken 16   Familie SQUALIDAE     HÅFAMILIEN          
1349 Rykkinn       m Squalus acanthias L., 1758   Pigghå   n   uk pl      
Tlf. 67 13 21 68       s? m Deania calcea (Lowe, 1839)   Gråhå   n          
Faks 67 13 10 99       m Etmopterus spinax (L., 1758)   Svarthå   n com pl        
post@juulforlag.no       s m Scymnorhinus, Dalatias  licha (Bonnaterre, 1788)   Spansk håkjerring   n com          
www.juulforlag.no       m Somniosus microcephalus   Håkjerring   n uk pl        
Organisasjonsnr:   Familie SQUATINIDAE     HAVENGELFAMILIEN          
984676867 mva       s m Squatina squatina (L., 1758)   Havengel   n hr pl        
Bank kontonr.:   Orden RAJIFORMES     EKTE SKATER (ROKKER)            
5134.06.17162   Familie RAJIDAE     SKATE-(ROKKE-)FAMILIEN          
    s m  Raja brachyura   Prikkskate   n        
Bøker       m Raja clavata L., 1758 v1   Piggskate (piggrokke)   n uk pl        
    s m Raja microocellata Montagu, 1818     Småøyet skate   n          
Lydbøker       s? m Raja montagui Fowler, 1910   Flekkskate (flekkrokke)   n uk pl        
        m Raja radiata Donovan 1808   Kloskate (klorokke) no2 n pl        
Cd-rom   s m Raja undulata Lacepède 1802   Bølgeskate   n          
        m Raja / Dipturus batis L., 1758   Storskate (glattrokke)   n pl        
Video       m Raja / Dipturus nidrosiensis / nidarosiensis   Svartskate (svartrokke)   n          
        m Raja / Dipturus oxyrinchus L., 1758   Spiss-skate (spissrokke)   n pl        
Plansjer       m Raja / Leucoraja fullonica L., 1758   Nebbskate (nebbrokke)   n pl        
       s m Raja / Leucoraja circularis Couch, 1838   Sandskate (sandrokke)   n pl        
AquaLingua      s m Raja fyllae Lutken, 1888   Rundskate (rundrokke)   n pl        
        s m Raja naevus   Gjøkskate   n pl        
Om forlaget       s m Raja / Amblyraja hyperborea Collett, 1879   Isskate (isrokke)   n        
        s m Dipturus / Raja linteus / lintea (Fries, 1838)   Hvitskate (hvitrokke)   n pl        
LENKER       s m Bathyraja spinicauda (Jensen, 1914)   Gråskate (grårokke)   n        
    Familie DASYATIDAE     PILSKATE-(PILROKKE-)FAMILIEN          
        s m Dasyatis /Trygon  pastinaca / pastonacea (L., 1758)   Pilskate (pilrokke)   n uk pl        
Startsiden   Familie MYLIOBATIDAE     ØRNESKATE-(ØRNEROKKE)FAMILIEN          
        s m Myliobatis aquila (L., 1758)   Ørneskate (ørnerokke)   n net pl        
Juul forlag   Latin     Norsk no2 n Andre bildelenker /Other illustr. links    
Blinken 16   Orden TORPEDINIFORMES     ELEKTRISKE SKATER (ROKKER)        
1349 Rykkinn   Familie Torpedinidae Elektriske skater(Rokker)            
Tlf. 67 13 21 68   s m Torpedo marmorata Risso,1810    Flekket El-rokke   n          
Faks 67 13 10 99   Klasse IV OSTEICHTHYES     BEINFISKER          
post@juulforlag.no   Orden ACIPENSERIFORMES     STØRFISKER        
www.juulforlag.no   Familie ACIPENSERIDAE     STØRFAMILIEN        
Organisasjonsnr:       sb Acipenser sturio L., 1758   Stør   n hr pl      
984676867 mva   Orden ISOPONDYLI     SILD- OG LAKSEFISKER   Orden: SILDEFISKER, CLUPEIFORMES      
Bank kontonr.:   Familie CLUPEIDAE     SILDEFAMILIEN          
5134.06.17162       m Clupea harengus L., 1758 v1   Sild   n pl        
        m Sardina pilchardus (Walbaum, 1792)   Sardin   n hr pl        
Bøker       m Sprattus sprattus (L., 1758)   Brisling   n hr pl        
        a? Alosa alosa (L., 1758)   Maisild   n fr pl        
Lydbøker       a? Alosa fallax (Lacepede, 1803)   Stamsild   n fr pl      
    Familie ENGRAULIDAE     ANSJOSFAMILIEN        
Cd-rom       m Engraulis encrasicholus (L., 1758)   Ansjos   n pl      
    Orden NOTACANTHIFORMES   PIGGÅLER        
Video   NOTACANTHIDAE     PIGGÅLFAMILIEN        
        m Notacanthus chemnitzii Bloch, 1788 , nasus , bonapartei   Nordlig piggål   n jp      
Plansjer   Orden ANGUILLIFORMES     ÅLEFISKER          
    Familie ANGUILLIDAE     ÅLEFAMILIEN        
AquaLingua       k Anguilla anguilla (L., 1758)   Ål   n se pl      
    Familie NEMICHTHYIDAE     SNEPPEÅLFAMILIEN        
Om forlaget       m Nemichthys scolopaceus   Sneppeål   n au      
    Familie CONGRIDAE     HAVÅLFAMILIEN        
LENKER       m Conger conger (L., 1758)   Havål   n uk pl      
    Latin     Norsk no2 n Andre bildelenker /Other illustr. links    
Startsiden   Orden ? Ostariophysi     karpe og mallefisker     ? Orden: KARPEFISKER, CYPRINIFORMES  
    Familie CYPRINIDAE     KARPEFAMILIEN        
Juul forlag       f Rutilus rutilus (L., 1758)   Mort   n pl      
Blinken 16       f Leuciscus leuciscus (L., 1758)   Gullbust   n pl      
1349 Rykkinn       f Leuciscus cephalus (L., 1758)   Stam   n pl      
Tlf. 67 13 21 68       f Leuciscus idus (L., 1758)   Vederbuk   n pl      
Faks 67 13 10 99       f Phoxinus phoxinus (L., 1758)   Ørekyt   n pl      
post@juulforlag.no       f Scardinius erythrophthalmus (L., 1758)   Sørv   n pl      
www.juulforlag.no       f Aspius aspius (L., 1758)   Asp   n pl        
Organisasjonsnr:       f Tinca tinca (L., 1758)   Suter   n se pl        
984676867 mva       f Alburnus alburnus (L., 1758)   Laue   n pl        
Bank kontonr.:       s? f Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)   Regnlaue   n se pl        
5134.06.17162       s f Gobio gobio (L., 1758)   Grundling (sandkryper)   n se pl        
        f Blicca bjoerkna (L., 1758)   Flire   n pl        
Bøker       f Abramis brama (L., 1758)   Brasme   n se pl        
        f Carassius carassius (L., 1758)   Karuss   n se pl        
Lydbøker       s f Carassius auratus (L., 1758)   Gullfisk   n pl        
        s f Cyprinus carpio L., 1758   Karpe   n se pl        
Cd-rom   Familie COBITIDAE     SANDSMETTFAMILIEN          
        f? Cobitis taenia L., 1758   Sandsmett   n se pl        
Video   Latin     Norsk no2 n Andre bildelenker /Other illustr. links    
    Orden SILURIFORMES     MALLEFISKER        
Plansjer   Familie ICTALURIDAE     DVERGMALLEFAMILIEN        
        f Ictalurus nebulosus (Le Sueur, 1819)   Dvergmalle   n pl      
AquaLingua   Orden SALMONIFORMES     LAKSEFISKER        
    Familie ESOCIDAE     GJEDDEFAMILIEN        
Om forlaget       f Esox lucius L., 1758   Gjedde   n se pl      
    Familie ARGENTINIDAE     VASSILDFAMILIEN        
LENKER       m Argentina sphyraena L., 1758   Strømsild no2 n hr        
        m Argentina silus (Ascanius, 1775)   Vassild   n        
Startsiden   Familie OSMERIDAE     KRØKLEFAMILIEN        
        f Osmerus eperlanus (L., 1758)   Krøkle   n      
Juul forlag       m Mallotus villosus (Muller, 1776)   Lodde   n      
Blinken 16   Familie SALMONIDAE     LAKSEFAMILIEN        
1349 Rykkinn       a Salmo salar L., 1758   Laks   n se pl      
Tlf. 67 13 21 68       a Salmo trutta L., 1758   Ørret   n hr uk      
Faks 67 13 10 99       a Salmo trutta lacustris   Sjøørret   n pl      
post@juulforlag.no       f Salmo trutta fario   Bekkeørret   n pl      
www.juulforlag.no       a Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)   Regnbueørret   n      
Organisasjonsnr:   Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792)   Pukkellaks   n   pl      
984676867 mva   Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792)   Ketalaks   n pl      
Bank kontonr.:       a Salvelinus alpinus (L., 1758)   Røye (Arktisk …), røyr   n pl      
5134.06.17162       f Salvelinus fontinalis (Mitchell, 1815)   Bekkerøye , Bekkerøyr   n pl      
    s f (utsatt) Salvelinus namaycuch (Walbaum, 1792)   Canadarøye   n      
Bøker       f Coregonus lavaretus (L., 1758)   Sik   n pl      
        f Coregonus albula (L., 1758)   Lagesild   n pl      
Lydbøker       f Thymallus thymallus (L., 1758) , arcticus   Harr   n pl      
    Latin     Norsk no2 n Andre bildelenker /Other illustr. links    
Cd-rom   Orden STOMIIFORMES     LAKSESILDFISKER          
    Familie GONOSTOMATIDAE     LAKSESILDFAMILIEN          
Video       m Cyclothone alba Brauer, 1906   Hvit lysfisk   n pt jp        
    Familie STERNOPTYCHIDAE     PERLEMORFISKFAMILIEN          
Plansjer       m Maurolicus muelleri (Gmelin, 1789)   Laksesild   n hr        
    s? m Argyropelecus hemigymnus Cocco, 1829   Flekket perlemorfisk   n        
AquaLingua   s? m Argyropelecus aculeatus, Valenciennes,1849   Pigghalet perlemorfisk   n        
    §s? m Argyropelecus olfersii (Cuvier, 1829)   Stor perlemorfisk   n        
Om forlaget   Familie CHAULIODONTIDAE     HUGGORMFISKFAMILIEN          
    s  m Chauliodus sloani Schneider, 1801   Huggormfisk   n au        
LENKER   Familie STOMIIDAE   STOMIATIDEFAMILIEN          
        m Stomias boa ferox Reinhardt, 1843   Storkjeft   n pt        
Startsiden   Orden AULOPIFORMES   AULOPIDER          
    Familie PARALEPIDIDAE   LAKSETOBISFAMILIEN          
Juul forlag       m Paralepis coregonoides borealis Reinhardt, 1837 , speciosa , barracudina Stor laksetobis   n hr        
Blinken 16       m Notolepis, Arctozenus, Paralepis rissoi (Bonaparte, 1840) , coruscans   Liten laksetobis   n        
1349 Rykkinn   Orden MYCTOPHIFORMES     PRIKKFISKER          
Tlf. 67 13 21 68   Familie MYCTOPHIDAE     LYSPRIKKFISKFAMILIEN          
Faks 67 13 10 99       m Myctophum punctatum Rafinesque, 1810   Liten lysprikkfisk   n hr        
post@juulforlag.no       m Protomyctophum , Scopelus arcticum (Lütken, 1892) , arcticus   Nordatlantisk lysprikkfisk   n pt        
www.juulforlag.no       m Benthosema glaciale (Reinhardt, 1837)   Nordlig lysprikkfisk   n        
Organisasjonsnr:       m Lampanyctus macdonaldi (Goode & Bean, 1896)   Brun lysprikkfisk   n        
984676867 mva       m Notoscopelus kroeyeri (Malm, 1861)   Stor lysprikkfisk   n pt        
Bank kontonr.:   Latin     Norsk no2 n Andre bildelenker /Other illustr. links    
5134.06.17162   Orden GADIFORMES   TORSKEFISKER        
    Familie GADIDAE   TORSKEFAMILIEN        
Bøker       m Gadus morhua L., 1758 , callarias v1   Torsk (skrei) no2 n      
        m Arctogadus glacialis (Peters, 1874)   Istorsk   n        
Lydbøker       m Boreogadus saida (Lepechin, 1774)   Polartorsk   n      
        m Gadiculus  argenteus thori J.Schmidt, 1914   Sølvtorsk   n hr      
Cd-rom       m Melanogrammus aeglefinus (L., 1758)   Hyse , Kolje no2 n        
        m Merlangius merlangus (L., 1758) v1   Hvitting no2 n uk      
Video       m Micromesistius , Gadus poutassou (Risso, 1826)   Kolmule , Blåkjeft . Blågunnar   n se hr      
        m Pollachius pollachius (L., 1758)   Lyr no2 uk        
Plansjer       m Pollachius virens (L., 1758)   Sei , Gråsei no2   uk      
        s m Theragra finnmarchica Koefoed, 1956   Theragra , Berlevågfisk        
AquaLingua       m Trisopterus minutus (L., 1758)   Sypike no2   uk      
        m Trisopterus esmarkii (Nilson, 1855)   Øyepål no2      
Om forlaget       m Trisopterus luscus (L., 1758)   Skjeggtorsk     uk      
        m Brosme brosme (Ascanius, 1772)   Brosme no2      
LENKER       m Ciliata , Onos mustela (L., 1758)   Femtrådet tangbrosme,     com      
        m Ciliata septentrionalis (Collett, 1875)   Nordlig tangbrosme        
Startsiden        f Lota lota (L., 1758) , lacustris   Lake        
        m Molva molva (L., 1758)   Lange no2   uk      
Juul forlag       m Molva , Gadus dypterygia (Pennant, 1784) , byrkelange , abbyssorum Blålange        
Blinken 16       m Phycis , Urophysis blennoides (Brunnich, 1768)   Skjellbrosme        
1349 Rykkinn       m Raniceps raninus (L., 1758)   Paddetorsk        
Tlf. 67 13 21 68       m Rhinonemus , Onos cimbrius (L., 1758)   Firtrådet tangbrosme        
Faks 67 13 10 99       m Gaidropsarus mediterraneus (L., 1758)   Strandtangbrosme        
post@juulforlag.no       m Gaidropsarus vulgaris (Cloquet, 1824)   Tretrådet tangbrosme     hu      
www.juulforlag.no       m Gaidropsarus , Onogadus , Motella argentatus (Reinhardt, 1838) , reinhardii   Sølvtangbrosme        
Organisasjonsnr:   Latin     Norsk no2 n Andre bildelenker /Other illustr. links    
984676867 mva   Familie MERLUCCIDAE   LYSINGFAMILIEN      
Bank kontonr.:       m Merluccius merluccius (L., 1758)   Lysing no2 n      
5134.06.17162   Familie MACROURIDAE     SKOLESTFAMILIEN      
        m Malacocephalus laevis (Lowe, 1843)   Småskjellet skolest      
Bøker       m Caelorinchus , Coelorhynchus caelorhincus caelorhincus (Risso, 1810) , coelorhynchus Spiritist      
        m Coryphaenoides rupestris Gunnerus, 1765   Skolest , Buttnase      
Lydbøker       m Macrourus berglax Lacepede, 1801   Isgalt , Långstjert   is      
    Orden OPHIDIIFORMES   SLANGEFISKER      
Cd-rom   Familie CARAPIDAE   SNYLTEFISKFAMILIEN      
        s m Echiodon drummondi Thompson, 1837   Snyltefisk   org pt      
Video   Orden LOPHIIFORMES   MARULKER      
    Familie LOPHIIDAE   BREIFLABBFAMILIEN      
Plansjer       m Lophius piscatorius L., 1758   Breiflabb no2   org      
    Familie ANTENNARIIDAE   SARGASSOULKEFAMILIEN      
AquaLingua       s m Histrio histrio (L., 1758)   Sargassoulke   com      
    Familie CERATIDAE     SJØDJEVELFAMILIEN      
Om forlaget       s m Cryptopsaras couesi Gill, 1883   Liten sjødjevel      
    Orden GOBIESOCIFORMES   DOBBELTSUGERE      
LENKER   Familie GOBIESOCIDAE   DOBBELTSUGERFAMILIEN      
        m Diplecogaster bimaculata (Bonnaterre, 1788) , bimaculatus   Dobbeltsuger   com      
Startsiden   Orden BELONIFORMES   HORNGJELFISKER      
    Familie EXOCOETIDAE   FLYGEFISKFAMILIEN      
Juul forlag       s m Cheilopogon , Cypselurus  heterurus , heterurus heterurus (Rafinesque, 1810) Flygefisk      
Blinken 16   Familie BELONIDAE   HORNGJELFAMILIEN      
1349 Rykkinn       m Belone belone (L., 1761)   Horngjel      
Tlf. 67 13 21 68   Familie SCOMBERESOCIDAE   MAKRELLGJEDDEFAMILIEN      
Faks 67 13 10 99       s m Scomberesox saurus (Walbaum, 1792)   Makrellgjedde   n      
post@juulforlag.no   Latin     Norsk no2 n Andre bildelenker /Other illustr. links    
www.juulforlag.no   Orden LAMPRIFORMES   BÅNDFISKER          
Organisasjonsnr:   Familie LAMPRIDAE     LAKSESTØRJEFAMILIEN          
984676867 mva       m Lampris guttatus (Brunnich, 1788)   Laksestørje          
Bank kontonr.:   Familie TRACHIPTERIDAE     BÅNDFISKFAMILIEN          
5134.06.17162       s m Trachipterus arcticus (Brunnich, 1771)   Sølvkveite          
    Familie REGALECIDAE     SILDEKONGEFAMILIEN          
Bøker       s m Regalecus glesne Ascanius, 1772   Sildekonge          
    Orden BERYCIFORMES     BERYXFISKER          
Lydbøker   Familie BERYCIDAE     BERYXFAMILIEN          
    s m Beryx decadactylus Cuvier, 1829   Beryx , Brudefisk     se        
Cd-rom       m Hoplostethus atlanticus   Orange roughy     is        
    Orden ZEIFORMES   ST.PETERSFISKER          
Video   Familie ZEIDAE   ST.PETERSFISKFAMILIEN          
        s m Zeus faber L., 1758   St.Petersfisk          
Plansjer   Familie CAPROIDE   VILLSVINFISKFAMILIEN          
        s m Capros aper (L., 1758)   Villsvinfisk          
AquaLingua   Orden GASTEROSTEIFORMES   STIKLINGFISKER              
    Familie GASTEROSTEIDAE   STINGSILDFAMILIEN          
Om forlaget       b Gasterosteus aculeatus (L., 1758)   Trepigget stingsild , Stikling          
        b Pungitius pungitius (L., 1758)   Nipigget stingsild , Småstikling          
LENKER      m Spinachia spinachia (L., 1758)   Tangstikling          
    Familie SYNGNATHIFORMES   NÅLEFISKER          
Startsiden   Familie MACRORHAMPHOSIDAE   TROMPETFISKFAMILIEN          
        m Macrorhamphosus scolopax (L., 1758)   Trompetfisk          
Juul forlag   Familie SYNGNATHIDAE     NÅLEFISKFAMILIEN          
Blinken 16       m Syngnathus acus L., 1758   Stor kantnål          
1349 Rykkinn       m Syngnathus rostellatus Nilsson, 1855   Liten kantnål          
Tlf. 67 13 21 68       m Syngnathus typhle L., 1758   Tangsnelle          
Faks 67 13 10 99       m Nerophis ophidion (L., 1758)   Liten havnål          
post@juulforlag.no       m Nerophis lumbriciformis (Jenyns, 1835)   Krumsnutet havnål          
www.juulforlag.no       m Entelurus aequoreus (L., 1758)   Stor havnål , Stor tangnål          
Organisasjonsnr:   Latin     Norsk no2 n Andre bildelenker /Other illustr. links    
984676867 mva   Orden SCORPAENIFORMES   ULKEFISKER          
Bank kontonr.:   Familie SCORPAENIDAE   UERFAMILIEN                  
5134.06.17162       m Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809)   Blåkjeft          
        m Sebastes marinus (L., 1758)   Uer (vanlig uer, havuer)          
Bøker       m Sebastes mentella Travin, 1951   Snabeluer          
        m Sebastes viviparus Krøyer, 1844   Lusuer          
Lydbøker   Familie TRIGLIDAE   KNURRFAMILIEN          
       s m Trigla lyra L., 1758   Lyreknurr          
Cd-rom       m Trigla , Chelidonichthys  lucerna L., 1758   Rødknurr          
       s m Aspitrigla cuculus (L., 1758)   Tverrstripet knurr   n        
Video       m Eutrigla , Chelidonichthys gurnardus (L., 1758)   Vanlig knurr no2   uk        
        s m Trigloporus , Chelidonichthys lastoviza Brunnich, 1768   Taggknurr   n        
Plansjer   Familie COTTIDAE   ULKEFAMILIEN          
        m Cottus gobio L., 1758   Hvitfinnet steinulke   n se        
AquaLingua       m Cottus poecilopus Haeckel, 1836   Steinsmett (steinulke),          
        m Artediellus atlanticus europeus Knipowitch, 1907    Krokulke          
Om forlaget       m Gymnocanthus tricuspis (Reinhardt, 1831)   Glattulke          
        m Icelus bicornis (Reinhardt, 1840)   Tornulke          
LENKER       m Myoxocephalus scorpius (L., 1758)   Vanlig ulke     uk        
        m Myoxocephalus , Triglopsis quadricornis (L., 1758)   Hornulke     se        
Startsiden       m Taurulus bubalis (Euphrasen, 1786)   Dvergulke          
        m Taurulus , Micrenophrys lilljeborgii (Collett, 1875)   Piggulke          
Juul forlag       m Triglops murrayi Gunther, 1888   Nordlig knurrulke          
Blinken 16       m Triglops pingelii Reinhardt, 1831   Arktisk knurrulke          
1349 Rykkinn   Latin     Norsk no2 n Andre bildelenker /Other illustr. links    
Tlf. 67 13 21 68   Familie COTTUNCULIDAE   PADDEULKEFAMILIEN          
Faks 67 13 10 99       m Cottunculus microps Collett, 1875   Paddeulke          
post@juulforlag.no   Familie AGONIDAE   PANSERULKEFAMILIEN          
www.juulforlag.no       m Agonus cataphractus (L., 1758)   Panserulke no2        
Organisasjonsnr:       m Leptagonus decagonus (Schneider, 1801)   Tiskjegg          
984676867 mva   Familie CYCLOPTERIDAE   ROGNKJEKS- OG RINGBUKFAMILIEN          
Bank kontonr.:       m Cyclopterus lumpus L., 1758   Rognkjeks/rognkall no2        
5134.06.17162       m Eumicrotremus spinosus (Fabricius, 1776)   Vortekjeks          
        m Eumicrotremus derjugini Popov, 1926   Svartkjeks          
Bøker       m Cyclopteropsis macalpini (Fowler, 1914)   Arktisk rognkjeks   n        
        m Liparis liparis (L., 1758)   Vanlig ringbuk            
Lydbøker       m Liparis montagui (Donovan, 1804)   Kystringbuk            
        m Liparis fabricii Krøyer, 1847   Polarringbuk            
Cd-rom       m Lipariss tunicatus   Tangringbuk            
        m Liparis? ?   Kortfinneringbuk            
Video       m Liparis gibbus   Pukkelringbuk            
        m Paraliparis bathybius (Collett, 1879)   Svart ringbuk          
Plansjer       m Careproctus reinhardti / longipinnis  Krøyer, 1862 / Burke, 1912 Nordlig ringbuk / Liten ringbuk   n        
    Orden PERCIFORMES   PIGGFINNEFISK          
AquaLingua   Familie SERRANIDAE   HAVABBORFAMILIEN          
        m Dicentrarchus labrax (L., 1758)   Havabbor          
Om forlaget      s m Polyprion americanus (Broch & Schneider, 1801)   Vrakfisk   n us        
    Familie CENTRARCHIDAE     LAKSEABBORFAMILIEN          
LENKER       f Micropterus salmoides (Lacepede, 1802)   Lakseabbor          
    Latin     Norsk no2 n Andre bildelenker /Other illustr. links    
Startsiden   Familie PERCIDAE     ABBORFAMILIEN        
        f Perca fluviatilis L., 1758   Abbor     se      
Juul forlag       f Stizostedion lucioperca (L., 1758)   Gjørs        
Blinken 16       f Acerina , Gymnocephalus cernua (L., 1758) , cernuus   Hork        
1349 Rykkinn   Familie APOGONIDAE     DYPHAVSABBORFAMILIEN        
Tlf. 67 13 21 68       s? m Epigonus telescopus (Risso, 1810)   Dyphavsabbor        
Faks 67 13 10 99   Familie ECHENEIDIDAE   SUGEFISKFAMILIEN        
post@juulforlag.no       m Remora remora (L., 1758)   Sugefisk        
www.juulforlag.no   Familie CARANGIDAE   TAGGMAKRELLFAMILIEN        
Organisasjonsnr:       m Naucrates ductor (L., 1758)   Pilotfisk     com nz      
984676867 mva       m Trachurus trachurus (L., 1758)   Taggmakrell , hestemakrell no2      
Bank kontonr.:   s m Trachynotus ovatus (L., 1758) , glaucus   Gaffelmakrell        
5134.06.17162   Familie BRAMAIDAE   HAVBRASMEFAMILIEN        
        s? m Brama brama (Bonnaterre, 1788) , rayi   Havbrasme        
Bøker       s? m Taractes asper Lowe, 1843   Høyfinnet havbrasme        
        s? m Pterycombus brama Fries, 1837   Sølvbrasme        
Lydbøker   Familie SPARIDAE   HAVKARUSSFAMILIEN        
        s m Boops boops (L., 1758)   Oksøyefisk   n hr      
Cd-rom       s m Pagellus bogaraveo (Brunnich, 1768) , centrodontus   Flekkpagell   n      
        s m Spondyliosoma cantharus (L., 1758)   Havkaruss   n hr uk      
Video   Familie SCIAENIDAE   ØRNEFISKFAMILIEN        
        s m Argyrosomus , Sciaena regium (Asso, 1801) , aquila   Ørnefisk   n com      
Plansjer   Latin     Norsk no2 n Andre bildelenker /Other illustr. links    
    Familie MULLIDAE    MULLEFAMILIEN        
AquaLingua       s m Mullus surmuletus L., 1758   Mulle   n      
    Familie MUGILIDAE     MULTEFAMILIEN        
Om forlaget   m Chelon , Liza labrosus (Risso, 1826)   Tykkleppet multe          
    s m Liza ramado (Risso, 1826)   Tynnleppet multe   n        
LENKER   s m Liza aurata (Risso, 1810)   Gullmulte   n        
    Familie SPHYRAENIDAE     BARRACUDAFAMILIEN        
Startsiden       s m Sphyraena sphyraena (L., 1758)   Europeisk barracuda     com      
    Familie LABRIDAE     BERGGYLTFAMILIEN        
Juul forlag       m Labrus bimaculatus L., 1758 , mixtus   Blåstål/rødnebb        
Blinken 16       m Labrus bergylta Ascanius, 1767   Berggylt     uk      
1349 Rykkinn       m Acantholabrus palloni (Risso, 1810)   Brungylt        
Tlf. 67 13 21 68       m Centrolabrus exoletus (L., 1758)   Grasgylt , Gressgylt     ie uk      
Faks 67 13 10 99       m Ctenolabrus rupestris (L., 1758)   Bergnebb     uk      
post@juulforlag.no       m Symphodus , Crenilabrus melops (L., 1758)   Grønngylt     ie      
www.juulforlag.no   Familie ZOARCIDAE    ÅLEKVABBEFAMILIEN        
Organisasjonsnr:       m Zoarces viviparus (L., 1758)   Ålekvabbe , Ålekone        
984676867 mva       m Gymnelus retrodorsalis Le Danois, 1913   Spitsbergenålebrosme        
Bank kontonr.:       m Lycenchelys muraena (Collett, 1879)   Hav-ålebrosme   n is      
5134.06.17162       m Lycenchelys sarsii (Collett, 1871)   Sørlig ålebrosme   n      
        m Lycenchelys kolthoffi Jensen, 1904   Marmorert ålebrosme        
Bøker       m Lycodes vahlii gracilis M.Sars, 1867   Vanlig ålebrosme          
        m Lycodes esmarkii Collett, 1875   Ulvefisk          
Lydbøker       m Lycodes eudipleurostictus Jensen, 1901   Bånd ålebrosme          
        m Lycodes frigidus Collett, 1879   Arktisk ålebrosme        
Cd-rom       m Lycodes squamiventer Jensen, 1904   Skjell-ålebrosme   n      
        m Lycodes pallidus pallidus Collett, 1978   Blek ålebrosme        
Video       m Lycodes reticulatus Reinhardt, 1835   Nettålebrosme     gov      
        m Lycodes rossi Malmgren, 1864   Nordlig ålebrosme        
Plansjer       m Lycodes seminudus Reinhardt, 1837   Storhodet ålebrosme        
        m Lycodonus flagellicauda Jensen, 1901   Spisshalet ålebrosme   n      
AquaLingua   Latin     Norsk no2 n Andre bildelenker /Other illustr. links    
    Familie STICHAEIDAE   HORNKVABBEFAMILIEN        
Om forlaget       m Chirolophis ascanii (Walbaum, 1792)   Hornkvabbe        
        m Lumpenus lumpretaeformis (Walbaum, 1792) , lampretimformis Langhalet langebarn          
LENKER       m Leptoclinus maculatus (Fries, 1837)   Tverrhalet langebarn          
        m Anisarchus , Lumpenus? medius Reinhardt, 1837   Rundhalet langebarn          
Startsiden   Familie PHOLIDIDAE   TANGSPRELLFAMILIEN          
        m Pholis gunnellus (L., 1758)   Tangsprell          
Juul forlag   Familie ANARHICHADIDAE   STEINBITFAMILIEN          
Blinken 16       m Anarhichas lupus L., 1758   Gråsteinbit no2   no3        
1349 Rykkinn       m Anarhichas denticulatus (Krøyer, 1845)   Blåsteinbit no2        
Tlf. 67 13 21 68       m Anarhichas minor Olafsen, 1772   Flekksteinbit          
Faks 67 13 10 99   TRACHINIDAE   FJESINGFAMILIEN          
post@juulforlag.no       m Trachinus draco L., 1758   Fjesing no2        
www.juulforlag.no   Familie BLENNIIDAE   TANGKVABBEFAMILIEN          
Organisasjonsnr:       m Lipophrys pholis (L., 1758)   Tangkvabbe     com uk        
984676867 mva   Familie AMMODYTIDAE   SILFAMILIEN          
Bank kontonr.:       m Ammodytes  tobianus L., 1758   Småsil , tobis          
5134.06.17162       m Ammodytes marinus Raitt, 1934   Havsil , Storsil , "Tobis"          
        § m Gymnammodytes ,  Ammodytes semisquamatus (Jourdain, 1879) , cicerellus   Glattsil          
Bøker       m Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage, 1824) , immaculatus   Storsil     nl        
        m CALLIONYMIDAE   FLØYFISKFAMILIEN          
Lydbøker       m Callionymus lyra L., 1758   Vanlig fløyfisk     com uk        
        m Callionymus maculatus (Rafinesque, 1810)   Flekket fløyfisk          
Cd-rom       m Callionymus reticulatus Valenciennes, 1837   Liten fløyfisk          
    Latin     Norsk no2 n Andre bildelenker /Other illustr. links    
Video   Familie GOBIIDAE   KUTLINGFAMILIEN     com      
        m Gobius niger L., 1758   Svartkutling     com          
Plansjer       m Aphia , Aphya ? minuta (Risso, 1810)   Glasskutling              
        m Buenia jeffreysii (Gunther, 1867)   Piggkutling     net          
AquaLingua       m Crystallogobius linearis (von Duben, 1845)   Krystallkutling              
        m Gobiusculus flavescens (Fabricius, 1779)   Tangkutling     com          
Om forlaget       m Thorogobius ephippiatus (Lowe, 1839)   Rødflekket kutling     com          
        m Lebetus , Lebetes ? scorpioides (Collett, 1874)   Ulkekutling     net      
LENKER       m Lesueurigobius , Gobius friesii (Malm, 1863)   Spisshalet kutling     at      
        m Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770)   Sandkutling     com      
Startsiden       m Pomatoschistus microps (Krøyer, 1838)   Leirkutling     com      
        m Pomatoschistus norvegicus (Collett, 1902)   Mudderkutling   n      
Juul forlag       m Pomatoschistus  pictus (Malm, 1865)   Bergkutling     com      
Blinken 16   Familie GEMPYLIDAE   HAVGJEDDEFAMILIEN        
1349 Rykkinn       m Nesiarchus nasutus Johnson, 1862   Havgjedde      
Tlf. 67 13 21 68   Familie TRICHIURIDAE   TRÅDSTJERTFAMILIEN        
Faks 67 13 10 99       m Trichiurus lepturus L., 1758   Trådstjert     hr      
post@juulforlag.no       s m Aphanopus carbo Lowe, 1839   Dolkfisk no2   com is      
www.juulforlag.no       s m Benthodesmus simonyi , elongatus simonyi (Steindachner, 1891)   Reimfisk        
Organisasjonsnr:   Familie SCOMBRIDAE   MAKRELLFAMILIEN        
984676867 mva       m Scomber scombrus L., 1758 v1   Makrell     hr uk      
Bank kontonr.:      s m Orcynopsis ,( Pelamichthys , Pelamys , Sarda , Scomber ), Cybium , unicolor (E.G.Saint-Hilaire, 1817) , bonapartii   Ustripet pelamide     com      
5134.06.17162       s m Sarda sarda (Bloch, 1793)   Stripet pelamide   n      
        s m Auxis rochei (Risso, 1810) , bisus , maru, thynnoides   Auxid        
Bøker       s m Euthynnus quadripunctatus (E.G.Saint-Hilaire, 1817) , alleteratus (Rafinesque) ? Tunnin   n      
       s m Thunnus thynnus thynnus (L., 1758)   Makrellstørje   n hr      
Lydbøker   Latin     Norsk no2 n Andre bildelenker /Other illustr. links    
    Familie XIPHIIDAE     SVERDFISKFAMILIEN        
Cd-rom       s m Xiphias gladius L., 1758   Sverdfisk   n uk      
    Familie LUVARIDAE   LUVARFAMILIEN        
Video       s m Luvarus , Astroderma , Astrodermus imperialis Rafinesque, 1810 , plumbeum , coryphaenoides/elegans/guttatus Luvar   n      
    Familie CENTROLOPHIDAE   SVARTFISKFAMILIEN        
Plansjer       s m Centrolophus niger (Gmelin, 1789)   Svartfisk   n      
        s m Schedophilus medusophagus Cocco, 1839   Engelsk svartfisk     net      
AquaLingua       s m Hyperoglyphe perciformis (Mitchill, 1818)   Tønnefisk     com      
    Orden PLEURONECTIFORMES   FLATFISKER        
Om forlaget   Familie BOTHIDAE , SCOPHTHALMIDAE   VARFAMILIEN        
        m Scophthalmus rhombus (L., 1758)   Slettvar        
LENKER       m Lepidorhombus whiffiagonis (Walbaum, 1792)   Glassvar        
        m Phrynorhombus norvegicus (Gunther, 1862)   Småvar        
Startsiden       m Psetta , Scophthalmus maxima (L., 1758) , maximus   Piggvar no2   uk        
        m Zeugopterus punctatus (Bloch, 1787)   Hårvar     com        
Juul forlag       m Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792)   Tungevar   n se        
Blinken 16   Familie PLEURONECTIDAE     FLYNDREFAMILIEN          
1349 Rykkinn       m Pleuronectes platessa (L., 1758) v1   Rødspette no2 n uk        
Tlf. 67 13 21 68       m Glyptocephalus cynoglossus (L., 1758)   Smørflyndre, Mareflyndre   n        
Faks 67 13 10 99       m Hippoglossoides platessoides (Fabricius, 1780)   Gapeflyndre   n        
post@juulforlag.no       m Hippoglossus hippoglossus (L., 1758)   Kveite no2 n        
www.juulforlag.no       m Limanda , Peuronctes limanda (L., 1758)   Sandflyndre no2 n uk        
Organisasjonsnr:       m Microstomus kitt (Walbaum, 1792)   Lomre, Bergflyndre no2 n        
984676867 mva       m Platichthys flesus (L., 1758)   Skrubbe   n uk        
Bank kontonr.:       m Reinhardtius hippoglossoides (Walbaum, 1792)   Blåkveite   n gov        
5134.06.17162   Familie SOLEIDAE     TUNGEFAMILIEN          
        m Solea solea (L., 1758) , vulgaris   Tunge   n uk        
        s m Monochirus (Buglossidium) luteum (Risso, 1810)   Glasstunge   n        
    Latin     Norsk no2 n Andre bildelenker /Other illustr. links    
    Orden TETRAODONTIFORMES   FASTKJEVETE FISKER        
    Familie BALISTIDAE     AVTREKKERFISKFAMILIEN        
        s m Balistes carolinensis Gmelin, 1789 , capriscus   Avtrekkerfisk   n com        
    Familie MOLIDAE     MÅNEFISKFAMILIEN          
        s m Mola mola (L., 1758)   Månefisk   n uk au      
      (foto og video av månefisk)          
    Slutt på tabellen / fini   Slutt på tabellen / fini       Slutt på tabellen / fini    
             
              webmaster: post@juulforlag.no