Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
     
Bøker  
    Norske sjøfuglarter med bilde lenker
Lydbøker   Norwegian sea bird species incl. photo links
   
CD-rom     Hekker i Norge Norsk
    Kart over utbredelse Sjøfugler
Video  
    Gaviiformes Lommer
Plansjer Gaviidae Lomfamilien
  Gavia  adamsii Gulnebblom
AquaLingua Gavia arctica Storlom
  Gavia immer Islom
Om forlaget Gavia  stellata Smålom
 
LENKER Podicipediformes Lappdykkere
  Podivipedidae Lappdykkerfamilien  
Startsiden Podiceps  auritus Horndykker
  Podiceps  grisegena Gråstrupedykker
Juul forlag Podiceps ruficollis Toppdykker
Blinken 16
1349 Rykkinn Procellariiformes Stormfugler
Tlf. 67 13 21 68   Procellariidae Egentlige stormfugler
Faks 67 13 10 99 Fulmarus  glacialis Havhest Tjalk
post@juulforlag.no Hydrobatinae Stormsvaler
www.juulforlag.no Hydrobates  pelagicus Havsvale
Organisasjonsnr:   Oceanodroma  leucorhoa Stormsvale
984676867 mva    
Bank kontonr.:   Pelicaniformes Pelikanfugler
5134.06.17162   Sulida Suler
  Morus  bassanus Havsule
BØKER Phalacrocoracidae Skarver
  Phalacrocorax carbo Storskarv
Lydbøker Phalacrocorax  aristotelis Toppskarv
 
CD-rom Ciciniiformes Storkefugler
  Ardeidae Hegrefamiliener
Video Ardea cinerea Gråhegre
 
Plansjer Anseriformes Andefugler
  Anatidae Andefamilien
AquaLingua Anas  acuta Stjertand
  Anas  crecca Krikkand
Om forlaget Anas  penelope Brunnakke
  Anas  platyrhynchos Stokkand
Lenker Aythya fuligula Toppand
  Aythya marila Bergand
Startsiden Bucephala  clangula Kvinand  
  Clangula hyemalis Havelle
Juul forlag Melanitta  fusca Sjøorre
Blinken 16 Melanitta  nigra Svartand 
1349 Rykkinn Mergus  merganser Laksand
Tlf. 67 13 21 68 Mergus  serrator Siland
Faks 67 13 10 99 Polysticta  stelleri Stellerand
post@juulforlag.no Somateria spectabilis Praktærfugl
www.juulforlag.no Somateria  mollissima Ærfugl
  Anser  anser Grågås
BØKER Branta  canadensis Kanadagås
  Cygnus  cygnus Sangsvane
Lydbøker Cygnus  olor Knoppsvane
 
CD-rom Charadriiformes Vade-,måke- og alkefugler
  Haematopodidae Tjeldfamilien
Video Haematopus ostralegus Tjeld
  Laridae Måkefugler
Plansjer Stercorariidae Joer
  Stercorarius  longicaudus Fjelljo
AquaLingua Stercorarius  pomarinus Polarjo
  Catharacta  skua Storjo
Om forlaget Stercorarius  parasiticus Tyvjo
  Laridae Måker
Lenker Larus fuscus Sildemåke
  Larus  argentatus Gråmåke
Startsiden Larus  canus Fiskemåke
  Larus  glaucoides Grønlandsmåke
Juul forlag Larus  hyperboreus Polarmåke
Blinken 16 Larus  marinus Svartbak
1349 Rykkinn Larus  minutus Dvergmåke
Tlf. 67 13 21 68 Larus  ridibundus Hettemåke
Faks 67 13 10 99 Larus ( Xema) sabini Sabinemåke
post@juulforlag.no Pagophila  eburnea Ismåke
www.juulforlag.no Rissa  tridactyla Krykkje
  Sternidae Terner
  Chlidonias  niger Svartterne
  Sterna  albifrons Dvergterne
  Sterna  hirundo Makrellterne
  Sterna  paradisaea Rødnebbterne
  Sterna  sandvicensis Splitterne
  Alcidae Alker
  Alca  torda Alke
  Alle  alle Alkekonge
  Uria  aalge Lomvi
  Uria  lomvia Polarlomvi
  Cepphus grylle Teist
  Fratercula arctica Lunde
 
  Se plansjen Fugler ved strand og hav i Europa og Nord-Amerika
 
      webmaster: post@juulforlag.no