Fiske i Oslofjorden

Selbestanden i Oslofjorden og Skagerak

Som nevnt tidligere har selen, nærmere bestemt steinkobben, fått mye av skylden for at kysttorskbestanden i områdene Oslofjorden og Skagerak har gått drastisk ned. Men stemmer dette?

Forskere har sett på dette, og svaret er oppløftende. Iallfall for de utpekte syndebukkene.

Hvor stor innvirkning har steinkobben på kysttorskbestanden?

Ved å samle inn avføring fra steinkobber, kunne forskerne danne et bilde av hva menyen til steinkobben består av.

Det de fant ut var at kysttorsk kun utgjør ca. 2 % av kosten. Derimot var det andre torskearter, som sei, lyr, hyse og øyepål, i tillegg til flatfisk som var hoveddelen av menyen til steinkobben. Sammenlignet med kommersielt fiske, utgjorde selens innhogg i kysttorskbestanden kun 5 %.

Det de også så, er at steinkobben foretrekker mindre fisk og ikke den fisken som inngår i det kommersielle fisket.

Vi ser derfor at steinkobben har fått et ufortjent dårlig rykte, og fortsatt er det de som mener at bestanden må kraftig ned. Andre igjen heier på mangfoldet, og synes det er hyggelig når den sosiale steinkobben kommer inn til land og hilser på. For én ting må vi være enige i; Steinkobben er virkelig en nydelig skapning.

Leave a Reply